[:en]28 July – 9 August 2015
LTMKS Project Space Malonioji 6, Malonioji Str. 6, Vilnius

2015/07/27
press release

Studio open everyday between 7-9 p. m.

Open Studios results and performance on 4th August, 2015 7 p. m.

For two weeks Lithuanian Interdisciplinary Artists Union’s project space’s Malonioji 6 physical and mental space will be occupied by performance art and cinema, reality and fiction. Will Marija Baranauskaitė, who searches for optimism, love and inner values in her performative work manage to get along with Christophe Beaucourt who is in the process of making film noir style movie?

Addicted to music and cinema, since 2010 Christophe Beaucourt is working on an ambitious feature movie project. During Open studios he is going to focus on movie’s storyboard and soundtrack while Marija Baranauskaitė aims to fulfill third part of the performance cycle My Heart Will Go On and On.

Marija Baranauskaitė (born in 1990) is an multidisciplinary contemporary artist who graduated from Lithuanian Academy of Music and Theater in 2013, where she studied for BA in acting and contemporary dance. During the studies and after it she was improving her wide range of background of different dance, theater, clowning and performance techniques. Since 2012 working as a doctor clown in International Red Noses organization. At the moment together with a curator Giedrė Malūkaitė (g. 1990) she is preparing for the debut of their project Thanks God I’m not an Artist, which is mentored by Marten Spangberg.

Christophe Beaucourt (born in 1973) has been created fixed and animated images since 1997. His works may be considered as gonzo journalism as he truly assumes the subjectivity of his motion pictures and photography artwork. His skateboard & punk roots makes him observe our times through an alternative vision. Influenced by Jean Baudrillard, Hunter Thompson, William Klein, Robert Capa and Glen E. Friedman, to name just a few, he works between experimental documentaries, fiction projects, music videos, live show pictures and street photography through his travelling way of life.
Artist’s website: http://91130.com

“Open Studios – Open Process” is a project aiming to encourage the cooperation between artists, engaging in conversations through artistic practices while also opening the doors of artistic studios for the audience involvement into creative process and the dialogue. For acknowledged artists this project is an opportunity to implement their ideas beyond their traditional studio space, while for the young artists this is an opportunity to show their work to public.

Event in Facebook: https://www.facebook.com/events/1622662807989802/

This project is partially supported by Lithuanian Council For Culture and the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania.

 

2015/08/12
fotodocumentation

Fragmentas iš Marijos ir Christophe studijų 1 Fragmentas iš Marijos ir Christophe studijų 2Fragmentas iš Marijos ir Christophe studijų 3 Fragmentas iš Marijos ir Christophe studijų 4Fragmentas iš Marijos ir Christophe studijų 5 Fragmentas iš Marijos ir Christophe studijų 6Fragmentas iš Marijos ir Christophe studijų 7 Fragmentas iš Marijos ir Christophe studijų 8Fragmentas iš Marijos ir Christophe studijų 9 Fragmentas iš Marijos ir Christophe studijų 10Fragmentas iš Marijos ir Christophe studijų 12 Fragmentas iš Marijos ir Christophe studijų 13

Photo by Hawa

[:lt]2015 m. liepos 28 d. – rugpjūčio 9 d.
LTMKS projektų erdvė Malonioji 6, Malonioji g. 6, Vilnius

2015/07/27
spaudos pranešimas

Studijos atviros kasdien 19-21 val.

Atvirų studijų rezultatai ir performansas – 2015 08 04 19 val.

LTMKS projektų erdvės Malonioji 6 fizinę ir mentalinę erdvę dvi savaites dalinsis performansai ir kinas, realybė ir fikcijos. Kaip pavyks sutarti optimizmo, meilės ir vidinių tiesų savo performatyvioje kūryboje ieškančiai Marijai Baranauskaitei bei Christophe Beaucourt kuriančiam film noir stiliaus filmą?

Priklausomas nuo muzikos ir kino, nuo 2010-ųjų Christophe Beaucourt dirba prie ambicingo vaidybinio kino projekto, kuriam atvirų studijų metu kurs kadruotę bei garso takelį. Tuo tarpu Marija Baranauskaitė projekto eigoje bandys įgyvendinti trečiąją performansų ciklo My Heart Will Go On and On dalį.

Marija Baranauskaitė (g. 1990) keliose disciplinose dirbanti šiuolaikinė menininkė, 2013 metais baigusi Lietuvos teatro ir muzikos akademijos aktorystės ir šiuolaikinio šokio bakalauro specialybę. Dar studijų metu tobulino save šokio, teatro bei performanso srityse. Nuo 2012 metų dirba daktare-kloune Tarptautinėje raudonų nosių organizacijoje. Kartu su kuratore Giedre Malūkaite (g. 1990) ruošiasi netrukus debiutuosiančiam projektui Thanks God I’m not an Artist, kurio mentorius – Marten Spangberg.

Christophe Beaucourt (g. 1973) kuria (ne)judančius vaizdus nuo 1997-ųjų. Savo kūrybą laiko gonzo žurnalizmu, nes filmus ir nuotraukas išgyvena subjektyviai. Pankiškos šaknys leidžia jam į dabartį žvelgti alternatyviai. Įkvėptas Jean Baudrillard, Hunter Thompson, William Klein, Robert Capa ir Glen E. Friedman ir kitų, menininkas klajokliškai gyvendamas dirba prie eksperimentinės dokumentikos, fikcinių projektų, muzikinių klipų, renginių ir gatvės fotografijos.

Menininko tinklalapis: http://91130.com

„Atviros studijos – atviras procesas“ – LTMKS projektas siekiantis skatinti menininkų tarpusavio bendradarbiavimą, „pokalbį“ meninėmis praktikomis, kartu atveriant duris publikai skatinti publikos įsitraukimą į meninį procesą bei užmegzti dialogą tarp menininko ir publikos. Žinomiems menininkams tai galimybė realizuoti savo idėjas už savo įprastinės studijos ribų, o jauniems – pristatyti savo kūrybines praktikas viešai.

Renginys Facebook: https://www.facebook.com/events/1622662807989802/

Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos bei Lietuvos Kultūros ministerijos.

2015/08/12
fotodokumentacija

Fragmentas iš Marijos ir Christophe studijų 1 Fragmentas iš Marijos ir Christophe studijų 2 Fragmentas iš Marijos ir Christophe studijų 3 Fragmentas iš Marijos ir Christophe studijų 4 Fragmentas iš Marijos ir Christophe studijų 5 Fragmentas iš Marijos ir Christophe studijų 6 Fragmentas iš Marijos ir Christophe studijų 7 Fragmentas iš Marijos ir Christophe studijų 8 Fragmentas iš Marijos ir Christophe studijų 9 Fragmentas iš Marijos ir Christophe studijų 10 Fragmentas iš Marijos ir Christophe studijų 11 Fragmentas iš Marijos ir Christophe studijų 12

Fotografijų autorius Hawa

[:]