[:en]4-8 November 2015
LTMKS Project Space Malonioji 6, Malonioji Str. 6, Vilnius

2015/11/02
press release/invitation

In the Lithuanian Interdisciplinary Artists’ Association project space “Malonioji 6” the new artworks of Kristina Inčiūraitė will be presented: films and objects inspired by her research trip to China.
Opening: 4 November 2015, 6 pm
The exhibition on display: 06-08 November, 2015, from 3 to 6 pm

What lurks in the shadows? Chinese crickets that embody different shapes in the newest art project by Kristina Inčiūraitė. They migrate in the moving images and objects. By chirping loudly, they cure wounded souls, although they balance between life and death: the songs of male crickets attract female crickets and parasitic flies (Ormia ochracea) simultaneously. So sexual and natural selection appear to have opposing effects on the evolution of male chirping behavior in this species.
There is also an “industrial selection” of crickets. In China people have appreciated crickets since ancient times; they catch them in fields, sort them, breed them, also enjoying their chirping or even organize cricket fighting. In Chinese markets it’s possible to find a huge number of crickets. They chirp in various baskets, gourds, and cases and their sound could be associated with noisy construction in China.

Because of increasing economic growth in China, construction is widespread there – new cities and extensions of existing ones are appearing on China’s horizon. However, rapidly growing housing developments are not promising a better and more comfortable life as quickly as expected. In China the phenomenon of ghost cities has arisen. It happens mostly in locations where expensive apartments have been offered for sale without infrastructure development. Usually such luxury apartments can be found in thematic residential districts that imitate European or American architecture: houses in Italian, English, French or Austrian style or Manhattan skyscrapers that attract the locals with Western lifestyle rather than with local urban identity.

In 2015 Kristina Inčiūraitė had a research trip to China and filmed one such thematic real estate object – the housing development of Tianducheng, a smaller scale replica of Paris with an Eiffel Tower that was built in 2007 on the outskirts of Hangzhou, a few hundred kilometers from Shanghai. However, it is not a luxurious Parisian paradise; scantily inhabited and unused commercial premises on ground floors illustrate inactive urban life. What would happen if the copy of Paris changed place with the original, or the copy surpassed the original? The plagiarism postulating world of shanzhai occupies a bigger part of a horizon where objects are smaller and their shadows are bigger. Probably it’s possible to deconstruct the structure of representation, where the object corresponds to its copy. In other words, object repetition brings the deviation, some kind of perversion, and for this reason a copy not only becomes distant from its object but perhaps eliminates the principle of representation itself.

The ghost-crickets come out from the shadow kingdom of simulacra and become soul “healers” – they awake sleepy sensations or even offer an alternative wild and unexpected world for people who wish to run away from the restrictions of social stratification, commercialization and stereotypes.
In the projects space of the Lithuanian Interdisciplinary Artists’ Association the new artworks of Kristina Inčiūraitė will be presented: a few films and objects inspired by her research trip to China.

Organizer: Kristinos Inčiūraitės studija
Project coordinator: Diana Dmitrijeva
Supported by: the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania, and the Lithuanian Council for Culture
Many thanks: Lithuanian Interdisciplinary Artists’ Association, and the Contemporary Art Center, Vilnius
Lina Bartusevičiūtė, Irmantas Bortnikas, Inga Dargužytė, Diana Dmitrijeva, Ieva Driukienė, Lin Kan, Rasa Kavaliauskaitė, Violeta Laužonytė, Rita Markulienė, Mindaugas Masaitis, Vytautas Michelkevičius, Darius Norkus, Goda Marija Norkutė, Aušra Simanavičiūtė, Guowei Sun, Vilma Šniukštaitė, Lingzhen Wang, and others.

2015/11/05
photodocumentation

0“Dancing crickets”, 2015, object

1

“Gossip”, 2015, object

2

Exhibition “The echo of the shadow” vaizdas

3

“The echo of the shadow”, 2015, experimental documentary

4

Exhibition “The echo of the shadow” vaizdas

5

Exhibition “The echo of the shadow” vaizdas

6

“June”, 2015, 2 parts film

7

“The first chill”, 2015, object and “Cricket-ghost”, 2015, prints of dried Chinese pumpkins soaked in touch

8

 “Concentration”, 2015, objects

9

“Gossip”, 2015, objektas ir “Dancing crickets”, 2015, object

10

Exhibition “The echo of the shadow” vaizdas

11

“Winter’s sleep”, 2015, black and white photography

12

“Dancing crickets”, 2015, object

13

“Winter’s sleep”, 2015, black and white photography

14

“Female crickets and parasitic flies”, (Ormia ochracea)”, 2015, object

15

“Cricket-ghost”, 2015, prints of dried Chinese pumpkins soaked in touch

Photo by Laurynas Skeisgiela[:lt]2015 m. lapkričio 4-8 d.
LTMKS projektų erdvė Malonioji 6, Malonioji g. 6, Vilnius

2015/11/02
spaudos pranešimas/kvietimas

LTMKS projektų erdvėje „Malonioji 6“ pristatomi naujausi Kristinos Inčiūraitės kūriniai: filmai ir objektai, inspiruoti jos tiriamosios kelionės Kinijoje.

Atidarymas: 2015 lapkričio 4 d., trečiadienį, 18 val.
Paroda veiks 2015 m. lapkričio 6–8 dienomis, nuo 15 iki 18 val.

Kas slepiasi šešėlyje? Tai Kinijos svirpliai, naujausiame Kristinos Inčiūraitės meniniame projekte įgaunantys įvairius pavidalus – migruojantys judančiuose vaizduose bei objektuose. Garsiai svirpdami jie gydo sužeistas sielas, nors patys balansuoja tarp gyvenimo ir mirties: svirplių patinėlių dainos vienu metu pritraukia ir pateles, ir į svirplių garsą reaguojančias parazitines muses (Ormia ochracea). Taigi seksualinė ir natūrali atranka – tai dvi priešybės šių dainuojančių vabzdžių evoliucijoje.

Dar yra „industrinė“ svirplių atranka – Kinijoje jau nuo senų senovės vertinami svirpliai yra gaudomi laukuose, rūšiuojami, auginami, žavimasi jų svirpimu, organizuojamos net jų kovos. Kinijos turguose galima aptikti gausybę svirplių: įvairiose pintinėlėse, indeliuose ir dėžutėse jie skleidžia didžiulį triukšmą, kuris primena Kinijos miestų statybų dūzgesį.

Kinijoje sparčiai augant ekonomikai, vyksta didžiulės statybos – plečiami jau esantys ir statomi nauji miestai. Tačiau sparčiai kylantys nauji gyvenamieji rajonai nežada geresnio, patogesnio gyvenimo taip greit, kaip norėtųsi. Kinijoje išryškėja ir miestų-vaiduoklių fenomenas: dažniausiai ten, kur itin brangūs butai siūlomi mieste be išvystytos infrastruktūros. Prabangesnės klasės butai dažniausiai siūlomi teminiuose rajonuose, imituojančiuose Europos ar Amerikos architektūrą – tai itališko, angliško, prancūziško ar austriško stiliaus namai arba Manhatano dangoraižiai, vietinius viliojantys komfortabiliu vakarietišku gyvenimo stiliumi, tačiau stokojantys lokalios urbanistinės tapatybės.

2015 metais Kristina Inčiūraitė lankėsi Kinijoje. Tiriamojoje kelionėje ji filmavo vieną iš tokių teminių rajonų – tai Tianduchengo gyvenamasis rajonas, sumažintas Paryžiaus klonas su Eifelio bokštu, 2007 metais pastatytas Hangdžou priemiestyje, už kelių šimtų kilometrų nuo Šanchajaus. Tačiau jis nespindi paryžietiška prabanga, apgyvendintas negausiai, o nenaudojamos patalpos pirmuose namų aukštuose iliustruoja apmirusį miestiečių gyvenimą.

Kažin, kas būtų, jei Paryžiaus kopija ir originalas apsikeistų vietomis arba kopija pranoktų originalą? Plagijavimą postuluojantis šanzai pasaulis okupuoja vis didesnę dalį horizonto, kuriame susitraukia objektai, išryškėja jų šešėliai. Galbūt įmanoma dekonstruoti reprezentacijos struktūrą, kurioje objektas ir jo kopija atitinka vienas kitą. Kitaip tariant, objekto pakartojimas įveda nuokrypį, tam tikrą perversiją, o tai kopiją ne tik nutolina nuo objekto, bet ir greičiausiai panaikina patį reprezentacijos principą.

Iš šešėlinės simuliakrinės karalystės išlenda svirplių vaiduokliai ir tampa sielų „gydytojais“ – jie paaštrina apsnūdusius pojūčius ar pasiūlo alternatyvų gaivališką ir nenuspėjamą pasaulį tiems, kurie nori pabėgti iš socialinės stratifikacijos, komercializacijos bei stereotipų gniaužtų.

LTMKS projektų erdvėje pristatomi naujausi Kristinos Inčiūraitės kūriniai: keli filmai ir objektai, inspiruoti jos tiriamosios kelionės Kinijoje.

Organizatorius: „Kristinos Inčiūraitės studija“
Projekto koordinatorė: Diana Dmitrijeva
Rėmėjai: LR kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba
Nuoširdi padėka:
Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungai, Šiuolaikinio meno centrui.
Taip pat Linai Bartusevičiūtei, Irmantui Bortnikui, Ingai Dargužytei, Dianai Dmitrijevai, Ievai Driukienei, Lin Kan, Rasai Kavaliauskaitei, Violetai Laužonytei, Ritai Markulienei, Mindaugui Masaičiui, Vytautui Michelkevičiui, Dariui Norkui, Godai Marijai Norkutei, Aušrai Simanavičiūtei, Guowei Sun, Vilmai Šniukštaitei, Lingzhen Wang ir kitiems.

Renginys Facebook: https://www.facebook.com/events/1506475086318699

2015/11/05
fotodokumentacija

0

„Šokantis svirplys”, 2015, objektas

1

„Paskalos”, 2015, objektas

2

Ekspozicijos „Šešėlio aidas” vaizdas

3

„Šešėlio aidas”, 2015, eksperimentinė dokumentika

4

Ekspozicijos „Šešėlio aidas” vaizdas

5

Ekspozicijos „Šešėlio aidas” vaizdas

6

„Birželis”, 2015, 2 dalių filmas

7

 „Pirmasis šaltukas”, 2015, objektas ir „Svirplys-vaiduoklis”, 2015, tuše mirkytų kiniškų džiovintų moliūgų atspaudai

8

„Susitelkimas”, 2015, objektai

9

„Paskalos”, 2015, objektas ir „Šokantis svirplys”, 2015, objektas

10

Ekspozicijos „Šešėlio aidas” vaizdas

11

 „Žiemos miegas”, 2015, nespalvota fotografija

12

 „Šokantis svirplys”, 2015, objektas

13

„Žiemos miegas”, 2015, nespalvota fotografija

14

„Svirplių patelės ir parazitinės musės (Ormia ochracea)”, 2015, objektas

15

„Svirplys-vaiduoklis”, 2015, tuše mirkytų kiniškų džiovintų moliūgų atspaudai

Fotografijų autorius Laurynas Skeisgiela

2015/11/13
recenzija

[…] Aidų ir šešėlių paroda subtiliai kritikuoja miesto planuotojų ir svirplių augintojų iracionalią būtį, tačiau kartu leidžia prisiliesti ir prie mažai žinomų krašto kultūrinių tradicijų. Trapiais menininkės fantazijos nutiestais istorijų tiltais užduodami klausimai apie originalo ir kopijų būties prasmę ir šnabždama apie kūrybos galią suteikti viltį.[…]

Rasa Kavaliauskaitė. Tarp Paryžiaus šešėlio ir svirplių čirpimo aido. In: Literatūra ir menas, nuoroda: http://literaturairmenas.lt/2015-11-13-nr-3543/2866-daile/4504-rasa-kavaliauskaite-tarp-paryziaus-seselio-ir-svirpliu-cirpimo-aido 

2015/12/13
recenzija

[…] Visur „Šešėlio aide“ girdimas „dekoratyvinis“ ir iš pirmo žvilgsnio raminantis, idiliškas svirplių čirpimas primena mistinių Kingo langoljerų – būtybių, metodiškai sunaikinančių būtojo laiko pasaulį, – kažkur už horizonto skleidžiamą šiurpų garsą. Šis čirpimas taip pat pranašauja pabaigą – tiek pačių svirplių, tiek juos perkančių žmonių gyvenimo. Tik ši pabaiga taip pat yra lėtinė ir niekada taip ir netampanti Įvykiu. Svirpliai, kaip ir langoljerai, valgo laiką (būtent jis yra jiems skirtų miniatiūrinių porcelianinių indelių turinys), bet vėliau jį atrajoja, ir jis tampa medžiaga naujam laikui – kai narvelius ir dėžutes užpildo kiti svirpliai, kurių čirpimas yra lygiai toks pat – belaikis, nors ir be perstojo bylojantis apie laiką.[…]

Jurij Dobriakov. Pasaulis kaip lėtinė liga. Kristinos Inčiūraitės paroda „Šešėlio aidas“ projektų erdvėje „Malonioji 6“. In: artnews.lt, nuoroda: http://www.artnews.lt/pasaulis-kaip-letine-liga-kristinos-inciuraites-paroda-seselio-aidas-projektu-erdveje-malonioji-6-32801[:]