[:en]31 October 2015, 6 p.m.
LTMKS Project Space Malonioji 6, Malonioji Str. 6, Vilnius

2015/10/21
press release/invitation

Lithuanian Interdisciplinary Artists’ Association presents the final workshop from “do-it-yourself” series and this time we have invited artists Wojtek Mejor (PL) and Andrew Gryf Paterson (SCO/FI), who as a result of spending time together and taking part in Pixelache 2015 Festival, are starting a new collaborative ambitious project called “Bacterial Love Letters”.

This paper-making and bacterial print workshop will introduce the method of making paper out of plant fibres and charging it with locally grown bacterial cultures! It is a hands-on workshop to explore the mind-boggling combination of paper-making and bacterial fermentation. Apart from learning a practical skill and taking home artefacts in the form of self-made sheets of paper, the participants will have the opportunity to exchange knowledge about wild edible plants, local and foreign traditions of using this often ignored resource.

Imagine you send a message from another part of the world and in it you embed a part of the very culture and environment that is nearby – a bacterial culture. Maybe you can even use it to print a short message. If additionally you produce the paper yourself from scratch out of locally grown materials, that would make quite an impressive postcard wouldn’t it?

Wojtek Mejor is a cultural producer, educator, organizer and activist living in Warsaw. Involved in the cooperative movement, food activism, art workshops, disseminating degrowth theory and community supported agriculture. Member of Dobrze Food Coop, GROWL Degrowth Network, Warsaw Degrowth Group.

Andrew Gryf Paterson is an ‘artist-organiser’, cultural producer, educator and independent researcher. Specialises in developing and leading inter-and trans- disciplinary projects exploring connections between art, digital culture and science, cultural activism, ecological and sustainability movements, cultural heritage and collaborative networks. http://agryfp.info

Wojtek and Andrew are friends since the early Pixelache Helsinki Festival years (2003-) and have been involved together in various related processes. Specifically with a DIWO (Do-it-with-others) style, they have collaborated in the ‘Allotment Games’ (aka Siirtolapuutarhapelit, 2009); contributed to different stages of the ‘Herbologies/Foraging Networks’ programme in Finland, Latvia and Poland (2010-2011), aswell as shared time and experiences at the ‘Coop Camp Tampere: Food-related cooperation’ event in 2012.

Related links to their earlier shared activities and collaborations:
http://www.hirvikatu10.net/herbologies/
http://siirtolapuutarhapelit.wikidot.com/
http://www.pixelache.ac/projects/creative-neighbourhood-skills/pages/coop-camp
http://www.pixelache.ac/

They will be joined by Arturs Lapka (LV) who is involved with growing hemp at his family farm near Aizpute, Kurzeme, and donated the hemp fibres for the workshop.

This event is organized by Lithuanian Interdisciplinary Artists’ Association in collaboration with Institutio Media and is partly supported by Lithuanian Council For Culture as well as the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania.

2015/11/04
photodocumentation

Fragmentas iš Wojtek ir Andrew dirbtuvių 2 Fragmentas iš Wojtek ir Andrew dirbtuvių 3 Fragmentas iš Wojtek ir Andrew dirbtuvių 4 Fragmentas iš Wojtek ir Andrew dirbtuvių 5 Fragmentas iš Wojtek ir Andrew dirbtuvių 6 Fragmentas iš Wojtek ir Andrew dirbtuvių 8 Fragmentas iš Wojtek ir Andrew dirbtuvių 9 Fragmentas iš Wojtek ir Andrew dirbtuvių 11 Fragmentas iš Wojtek ir Andrew dirbtuvių 12 Fragmentas iš Wojtek ir Andrew dirbtuvių 14 Fragmentas iš Wojtek ir Andrew dirbtuvių 16 Fragmentas iš Wojtek ir Andrew dirbtuvių 17

Photo by Lina Albrikienė[:lt]2015 m. spalio 31 d., 13-18 val.
LTMKS projektų erdvė Malonioji 6, Malonioji g. 6, Vilnius

2015/10/21
spaudos pranešimas/kvietimas

Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga kviečia į 2016 metų „pasidaryk-pats“ seriją užbaigiančias dirbtuves, kurias pristatys menininkai Wojtek Mejor (PL) ir Andrew Gryf Paterson (SCO/FI). Šie menininkai kartu dalyvavo Pixelache 2015 festivalyje Helsinkyje, Suomijoje, nuo kurio prasidėjo jų ambicingas bendradarbiavimo projektas pavadinimu „Bakterijų meilės laiškai“.

Šios dirbtuvės pristatys metodą, leidžiantį pasigaminti popieriaus iš augalų ir ant jo „rašyti“ vietinėmis bakterijomis. Dalyviai turės galimybę viską daryti patys ir ne tik išmoks praktinių įgūdžių bei pasigamins savo popieriaus, bet ir pasikeis turimomis žiniomis apie laukinius maistinius augalus, vietines ir nevietines jų vartojimo tradicijas – naudingas, tačiau dažnai neįvertintas.

Įsivaizduok, kad siunti laišką į kitą pasaulio kraštą ir jame darai įspaudą tave supančioje aplinkoje esančia bakterine kultūra. Galbūt šias bakterijas galima panaudoti net įrašyti trumpą pranešimą. O jei dar tai darai ant savo paties pasigaminto popieriaus, kuriam panaudotos vietinės medžiagos – argi nebūtų įspūdingas toks atvirukas?

Wojtek Mejor yra kultūros prodiuseris, aktyvistas, edukatorius bei organizatorius, gyvenantis ir dirbantis Varšuvoje. Jis save sieja su kooperacijos judėjimais, maisto aktyvistų, kūrybinių dirbtuvių veikla, paremta anti-augimo (angl. degrowth) teorija bei bendruomenių išlaikoma agrikultūra. Jis yra tokių organizacijų kaip Dobrze Food Coop, GROWL Degrowth Network, Warsaw Degrowth Group narys.

Andrew Gryf Paterson yra menininkas-organizatorius, kultūros prodiuseris, edukatorius ir nepriklausomas tyrėjas. Specializuojasi vystydamas ir vadovaudamas tarp- ir trans- disciplininiams projektams, ieškantiems sąsajų tarp meno, medijų kultūros, mokslo, kultūros aktyvizmo, ekologinių judėjimų, kultūros paveldo bei bendradarbiavimo tinklų. http://agryfp.info

Wojtek ir Andrew dalyvauja bendruose procesuose nuo ankstyvųjų Pixelache Helsinki festivalio metų (2003-). „DIWO“ (angl. do it with others) stiliumi jie bendradarbiavo projekte „Allotment Games“ (Siirtolapuutarhapelit, 2009); prisidėjo prie „Herbologies/Foraging Networks“ programos Suomijoje, Latvijoje, Lenkijoje (2010-2011) bei dalijosi patirtimi renginyje „Coop Camp Tampere: Food-related cooperation“ (2012).

Daugiau apie menininkus ir dirbtuves:
http://www.hirvikatu10.net/herbologies/
http://siirtolapuutarhapelit.wikidot.com/
http://www.pixelache.ac/projects/creative-neighbourhood-skills/pages/coop-camp
http://www.pixelache.ac/

Prie dirbtuvių prisijungs Arturs Lapka (LV), kurio šeima augina pluoštines kanapes šalia Aizputės, Kurše, ir paaukojo kanapių pluoštą dirbtuvėms.

Kūrybines dirbtuves rengia Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga bendradarbiaudama su organizacija “Institutio media”. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba.

2015/11/04
fotodokumentacija

Fragmentas iš Wojtek ir Andrew dirbtuvių 2Fragmentas iš Wojtek ir Andrew dirbtuvių 3Fragmentas iš Wojtek ir Andrew dirbtuvių 5Fragmentas iš Wojtek ir Andrew dirbtuvių 4Fragmentas iš Wojtek ir Andrew dirbtuvių 6Fragmentas iš Wojtek ir Andrew dirbtuvių 8Fragmentas iš Wojtek ir Andrew dirbtuvių 11Fragmentas iš Wojtek ir Andrew dirbtuvių 12Fragmentas iš Wojtek ir Andrew dirbtuvių 9Fragmentas iš Wojtek ir Andrew dirbtuvių 14Fragmentas iš Wojtek ir Andrew dirbtuvių 16Fragmentas iš Wojtek ir Andrew dirbtuvių 17

Fotografijų autorė Lina Albrikienė[:]