[:en]29 June – 18 July 2015
LTMKS Project Space Malonioji 6, Malonioji Str. 6, Vilnius

2015/06/27
press release/invitation

Open Studios presentation with artists 16th July 2015, from 6 pm.

Studios are open: 2015 06 29–07 18 at 4–8 p.m.

Eglė Ridikaitė and Aistė Kirvelytė, both well known artists in Lithuania, have been creating large scale paintings for a while now and therefore large bright studios are a necessity for them. Having recently found suitable studios for their needs they have faced some bureaucratic issues and as a result they still have no space to work.

Lithuanian Interdisciplinary Artists’ Association has kindly offered the project space “Malonioji 6” for three weeks for Eglė Ridikaitė and Aistė Kirvelytė who are also both members of this organisation. During this time Eglė Ridikaitė is planning to continue with her project based on earlier ideas whereas Aistė Kirvelytė is not even going to paint during this time. She will aim to create the environment encouraging the viewer to examine the existing situation and to address the issue of private property law regulations which exempt artists from paying private property tax but only in case when they own the property themselves.

Aistė Kirvelytė (born 1969) often employs the tactics of popular magazines, mass media, cinema, advertising, (socio-ideologic) narrative-building and video-editing techniques, and amplifies the artificial element in the above as well as aims to ironise and parody them. She also creates (video)animation which she uses to paradoxically address the issues of painting and painting-related problematics. Large scale painting cycles are often based on issues on photography, cinema and mass media, whereas her video and animation in a way refer to (de)construction of the language which is close to the language of painting.

The artistic practice of Eglė Ridikaitė (born 1966) is based on processuality and is expressed by large scale formats as well as non-traditional techniques. The artist has abandoned canvas stretchers as she stretches her canvases directly onto walls, covered with silicon. She expresses “hyperrealism” by spraying fragments of daily objects and attributes of popular culture onto canvases.
“Open Studios – Open Process” is a project aiming to encourage the cooperation between artists, engaging in conversations through artistic practices while also opening the doors of artistic studios for the audience involvement into creative process and the dialogue. For acknowledged artists this project is an opportunity to implement their ideas beyond their traditional studio space, while for the young artists this is an opportunity to show their work to public.

Event in Facebook: https://www.facebook.com/events/406047362936903/

This project is partially supported by Lithuanian Council For Culture and the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania.

2015/07/23
photodocumentation

Fragmentas iš Aistės ir Eglės studijų pristatymo 1

Fragmentas iš Aistės ir Eglės studijų pristatymo 2
Fragmentas iš Aistės ir Eglės studijų pristatymo 3

Fragmentas iš Aistės ir Eglės studijų pristatymo 4
Fragmentas iš Aistės ir Eglės studijų pristatymo 5

Fragmentas iš Aistės ir Eglės studijų pristatymo 6
Fragmentas iš Aistės ir Eglės studijų pristatymo 7

Fragmentas iš Aistės ir Eglės studijų pristatymo 8
Fragmentas iš Aistės ir Eglės studijų pristatymo 9

Fragmentas iš Aistės ir Eglės studijų pristatymo 10

Photo by Arnas Anskaitis[:lt]2015 m. birželio 29 d. – liepos 18 d.
LTMKS projektų erdvė Malonioji 6, Malonioji g. 6, Vilnius

2015/06/27
spaudos pranešimas/kvietimas

Atvirų studijų pristatymas – 2015 liepos 16 d. 18 val. LTMKS projektų erdvėje „Malonioji 6“

Studijos atviros: 2015 06 29 – 07 18 d. 16 – 20 val.

Eglė Ridikaitė ir Aistė Kirvelytė daugelį metų kuria didelio formato tapybos darbus, todėl joms būtinai reikia šviesių, didelių dirbtuvių. Neseniai suradusios tinkančias jų darbo specifikai, susidūrė su biurokratinėmis problemomis, todėl šiuo metu dirbtuvių neturi.

LTMKS mielai sutinka priglausti savo nares bei žinomas menininkes trims savaitėms projektų erdvėje „Malonioji 6“, kurių metu Eglė Ridikaitė tikisi įgyvendinti anksčiau sumanytą kūrinį, o Aistė Kirvelytė net nebandys tapyti. Ji kurs aplinką, padedančią žiūrovui suvokti situaciją bei atkreipti dėmesį į įstatymu numatytą nekilnojamo turto mokesčio lengvatą, galiojančią tik nuosavybės teise menininkui priklausančiai studijai.

Aistė Kirvelytė (g. 1969) kūryboje dažnai pasitelkia populiarių žurnalų, masinės komunikacijos medijų, kino, grafinės reklamos įvaizdinimo, (socio-ideologinio) naratyvo kūrimo, montavimo taktikos, išryškinant jų dirbtinumą, ironizuojant ir parodijuojant. Taip pat kuria ir (video) animaciją paradoksaliai kalbėdama apie tapybą ir tapybinę problematiką. Didelių formatų tapybos ciklai dažnai remiasi į foto, kino ar masinių komunikacijos priemonių (medijų) problematiką, o video ir animacija tarsi nukreipta į tapybai artimos formalios kalbos (de)konstrukciją.

Eglės Ridikaitės (g. 1966) kūrybai būdingas procesualumas, dideli formatai, netradicinės tapybos priemonės. Menininkė atsisakė porėmių, tapo ant didžiulių drobių, prikaltų prie sienų, padengtų silikonu, o „hiperrealizmo“ esmę sudaro trafaretais išpurškiami kasdienės buities fragmentai ar tam tikri populiarios kultūros atributai.

„Atviros studijos – atviras procesas“ – LTMKS projektas siekiantis skatinti menininkų tarpusavio bendradarbiavimą, „pokalbį“ meninėmis praktikomis, kartu atveriant duris publikai skatinti publikos įsitraukimą į meninį procesą bei užmegzti dialogą tarp menininko ir publikos. Žinomiems menininkams tai galimybė realizuoti savo idėjas už savo įprastinės studijos ribų, o jauniems – pristatyti savo kūrybines praktikas viešai.

Renginys Facebook: https://www.facebook.com/events/406047362936903/

Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos bei Lietuvos Kultūros ministerijos.

2015/07/23
fotodokumentacija

Fragmentas iš Aistės ir Eglės studijų pristatymo 1 Fragmentas iš Aistės ir Eglės studijų pristatymo 2 Fragmentas iš Aistės ir Eglės studijų pristatymo 3 Fragmentas iš Aistės ir Eglės studijų pristatymo 4 Fragmentas iš Aistės ir Eglės studijų pristatymo 5 Fragmentas iš Aistės ir Eglės studijų pristatymo 6 Fragmentas iš Aistės ir Eglės studijų pristatymo 7 Fragmentas iš Aistės ir Eglės studijų pristatymo 8 Fragmentas iš Aistės ir Eglės studijų pristatymo 9 Fragmentas iš Aistės ir Eglės studijų pristatymo 10

Fotografijų autorius Arnas Anskaitis

[:]