[:en]7 August 2015, 2-6 p.m.
LTMKS Project Space Malonioji 6, Malonioji Str. 6, Vilnius

2015/08/03
press release/invitation

Lithuanian Interdisciplinary Artists’ Association invites artists and everyone interested to take part in the workshop “How To Light Up LED With Your Body” with Mindaugas Gapševičius, an artist from Berlin. This event is part of the series of “do-it-yourself” workshops at project space “Malonioji 6”.

This workshop will consist of conversations and experiments with the aim to light up a LED light by using human body. The event will start with a conversation about the relationship between the electronics and live organisms, raising questions such as “is co-functioning of an electronic device and a live organism at all possible and why? This discussion will continue through experiments where devices will be connected to plants and to humans, and results will be observed and analysed.

Mindaugas Gapševičius is a media artist and curator currently teaching at Bauhaus University in Weimar and at the Berlin Weissensee School of Art. He is one of the initiators of Migrating Art Academies project. In his art practice Gapševičius is focussing on social issues and takes a critical position on contemporary neoliberal tendencies.

Please bring your laptop and your arduino, if you have got one.

Workshop language: Lithuanian/English

This event is organized by Lithuanian Interdisciplinary Artists’ Association in collaboration with Institutio Media and is partly supported by Lithuanian Council For Culture as well as the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania.

 

2015/08/10
photodocumentation

Fragmentas iš dirbtuvių su Mindaugu 1 Fragmentas iš dirbtuvių su Mindaugu Fragmentas iš dirbtuvių su Mindaugu 3 Fragmentas iš dirbtuvių su Mindaugu 2

[:lt]2015 m. rugpjūčio 07 d. penktadienį 14-18 val
LTMKS projektų erdvė Malonioji 6, Malonioji g. 6, Vilnius

2015/08/03
spaudos pranešimas/kvietimas

Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga kviečia miesto vasarotojus į „pasidaryk-pats“ serijos dirbtuves su Berlyne gyvenančiu menininku Mindaugu Gapševičiumi.

Dirbtuvių formatas – pokalbiai ir eksperimentai, kurių metu bus mėginama įžiebti šviesos diodą (LED) savo kūno energija. Renginys prasidės atvira diskusija apie elektronikos ir organizmų santykį: ar, pavyzdžiui, įmanomas elektronikos ir organizmo veikimas išvien, ir kodėl? Šis pokalbis pereis į eksperimentus: bus mėginama sujungti elektroniką su augalais, daržovėmis, savimi pačiais į vientisą formą ir stebėti rezultatus.

Medijų menininkas ir kuratorius Mindaugas Gapševičius dėsto Bauhaus universitete Weimare ir Weissensee meno akademijoje Berlyne. Jis yra vienas Migruojančių Meno Akademijų iniciatorių. Jo kūrybai būdinga socialinė tematika, kritinis požiūris į neoliberaliąsias šiuolaikinės visuomenės tendencijas.

Dalyviams reiktų su savimi turėti nešiojamus kompiuterius ir, jei turite, arduinus.

Kūrybines dirbtuves rengia Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga bendradarbiaudama su organizacija „Institutio media“. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba.

2015/08/10
fotodokumentacija

Fragmentas iš dirbtuvių su Mindaugu 1 Fragmentas iš dirbtuvių su Mindaugu Fragmentas iš dirbtuvių su Mindaugu 3 Fragmentas iš dirbtuvių su Mindaugu 2[:]