[:en]Lithuanian Interdisciplinary Artists’ Association invites to the presentation of the catalogue of the now closed project space “Malonioji 6”. The presentation will take place at the premises of the future project space of the association, address 4 Sodų Str. Vilnius.

Sound performance: Quartete Twentytwentyone (Dombrovskij, Bumšteinas, Lapelytė, Lys) improvisation using the catalogue as a score

Malonioji 6: projektų erdvė / project space, ed. Karolina Rybačiauskaitė, design Laura Grigaliūnaitė, language LT / EN, Lithuanian Interdisciplinary Artists’ Association (LTMKS), 2015, 168 p, hardcover

Everyone who finds themselves in the catalogue gets one copy.

Extracts from the catalogue online issuu.com/ltmks
Publication will be available for online purchase from http://kitosknygos.lt/Draugu-knygos, www.artbooks.lt and some other bookshops.

This canvas-book-cover illustrated catalogue documents exhibitions, open studios, artist talk nights, creative workshops and other events organised and curated in 2014 and 2015 by LTMKS.
We hope that not just art professionals but also wider audiences will find this catalogue interesting. It opens up multiple possibilities of interdisciplinary art and its connections to other fields. This book may also serve as a visual and textual guide for the endless internet space as it provides links and extracts from reviews on the listed exhibitions.

Malonioji 6 was not just an art gallery, but rather a project space which would transform into a gallery, or a meeting place, a creative workshop or laboratory, platform for exchange of knowledge, space for talks and discussions, concert or performance space, or just a garden with a grill. Occurrencies, appearances, manifestations of interdisciplinary art were constantly present in the air of “Malonioji 6” as well as in its networks, which functioned as an organic body of people, events, ideas and artifacts.

Texts by Vytautas Michelkevičius, Birutė Pankūnaitė, Karolina Rybačiauskaitė, Lina Rukevičiūtė

Artists: Kristina Inčiūraitė, Gintautas Trimakas, S&P Stanikas, Eglė Ridikaitė, Aistė Kirvelytė, Danas Aleksa, Evaldas Jansas, Lina Zaveckytė and Lina Albrikienė, Tomas Daukša, Tomas Martišauskis, Mindaugas Gapševičius, Vsevolod Kovalevskij, Vitalij Červiakov, Saulius Leonavičius, Milda Laužikaitė, Rokas Dovydėnas, Nabila Irshaid (Palestine), Brigita Kudarauskaitė, Evelina Kerpaitė, Gedvilė Grace Bunikytė, Andrius Svilys, Linas Jusionis and Marija Šnipaitė, Kęstutis Šapoka, Albert Allgaier (AT), Virgis Malčius and others.

Event on Facebook: https://www.facebook.com/events/788087381336877/

2015/02/03
photo report of the event

4

6

9

11

12

Photos by Laurynas Skeisgiela[:lt]LTMKS kviečia į buvusios projektų erdvės Malonioji 6 albumo pristatymą naujojoje erdvėje Sodų g. 4

Garsas: Quartete Twentytwentyone (Dombrovskij, Bumšteinas, Lapelytė, Lys) improvizacija naudojant katalogą kaip partitūrą.

Malonioji 6: projektų erdvė / project space, sud. Karolina Rybačiauskaitė, dailininkė Laura Grigaliūnaitė, dvikalbė (LT / EN), Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga (LTMKS), 2015, 168 psl., kietais viršeliais.

Kiekvienam, radusiam save albume, padovanosime po leidinį.

Albumo ištraukas galite pavartyti čia issuu.com/ltmks
Leidinį galėsite nusipirkti http://kitosknygos.lt/Draugu-knygos, www.artbooks.lt ir kai kuriuose knygynuose.

Šiame drobe apvilktame ir gausiai iliustruotame albume pristatomos LTMKS 2014-2015 metais kuruotos parodos, atviros menininkų studijos, menininkų pokalbiai, taip pat kūrybinės dirbtuvės, kurias vedė biologai, alchemikai, robotikos mėgėjai ir „žmonės, darantys neįprastus dalykus su elektra“ iš Lietuvos ir užsienio.

Ši knyga bus įdomi ne tik meno profesionalams, bet ir platesnei visuomenei. Ji atskleidžia kiek įdomių dalykų galima nuveikti su tarpdisciplininiu menu bei jo jungtimis su kitomis sritimis. Malonioji 6 albumas pasitarnaus ir kaip navigacijos priemonė tarp beribių interneto srautų, nes čia surinktos ištraukos iš įvairių apžvalginių ir kritinių straipsnių leis atrasti ir tuo pačiu pakeliauti po daugialypius tekstų ir vaizdų pasaulius internete.

Malonioji 6 buvo ne tik galerija, o projektų erdvė, kuri kartais virsdavo galerija, o kartais – susitikimų ir susipažinimų vieta, kūrybine dirbtuve ar laboratorija, žinių apsikeitimo platforma, pokalbių ir diskusijų erdve, muzikos, pasigrojimų ir performansų vieta ar tiesiog sodeliu su griliumi. Tarpdisciplininio meno ir jo jungčių su kitomis veiklos sritimis nutikimai, atsitikimai ar netikėti susitikimai nuolat tvyrojo Malonioji 6 erdvėje bei jos tinkluose, kuriuos valdė ne struktūriškas programavimas, o organiškas laiko, erdvės, žmonių bei jų idėjų ir artefaktų derinys.

Tekstai: Vytautas Michelkevičius, Karolina Rybačiauskaitė, Lina Rukevičiūtė

Menininkų parodos: Kristina Inčiūraitė, Gintautas Trimakas, S&P Stanikas, Eglė Ridikaitė, Aistė Kirvelytė, Danas Aleksa, Evaldas Jansas, Lina Zaveckytė ir Lina Albrikienė, Tomas Daukša, Tomas Martišauskis, Mindaugas Gapševičius, Vsevolod Kovalevskij, Vitalij Červiakov, Saulius Leonavičius, Milda Laužikaitė, Rokas Dovydėnas, Nabila Irshaid (Palestina), Brigita Kudarauskaitė, Evelina Kerpaitė, Gedvilė Grace Bunikytė, Andrius Svilys, Linas Jusionis ir Marija Šnipaitė, Kęstutis Šapoka, Albert Allgaier (AT), Virgis Malčius ir kiti

Renginys Facebook: https://www.facebook.com/events/788087381336877/

2015/02/03
renginio fotodokumentacija 

4

6

9

11

12

Nuotraukų autorius Laurynas Skeisgiela[:]