[:en]25 October 2014, 8 p.m.
LTMKS Project Space Malonioji 6, Malonioji Str. 6, Vilnius

2014/10/20
press release/invitation

On 25th of October at 8 p.m. artists Mariska de Groot (NL) and Wen Chin Fu (TW) will present two performances in LTMKS project space Malonioji 6. The event is part of IX International Media Arts and Music Festival ‘Centras’ happening in Kaunas and for the first time it will show a part of its programme in Vilnius.

Mariska de Groot in her work ‘murmur~singing‘ will perform with feedback between light and sound, creating liquid projections and low frequency vibrations that engulf the audience. Murmuring sounds will become storms, together with hypnotic morphing images coming from whispers that now sing. The artist is interested in phenomena of optical sound and creates analog instruments that transform light to sound with intention to suggest new ways of research of this principle.

Taivanese artist Wen Chin Fu‘s creative work explores relations of physical movement, sound and surroundings. The artist will present a performance ‘Spine Spinning‘ where attention is focused to spine movements through the physical action and light. The performance is based on the experiments of chronophotographer Étienne-Jules Marey with movements of animal and human. ‚Spine Spinning‘ embodies the idea of one of this author‘s works where spine movements are captured and invites to perceive the human body differently.

Mariska de Groot and Wen Chin Fu are part of ‘iii‘ collective which operates as a production house, an artists’ residency and a distribution agency that presents interdisciplinary work of 12 artists combining music, visual and performative arts and new media. The members travel the world with self-made instruments and interactive installations that speak of experimental forms of contemporary culture and their experiential moments.

Entrance to the event is free of charge. Total time of the performances is 45 min.

IX International Media Arts and Music Festival ‘Centras’ seeks to present the visitors with the most interesting artists who integrate new media technologies in their work and to induce interest in contemporary interdisciplinary forms of expression. This year the festival will present an exhibition of installation and video art and a programme of audiovisual and music performances.

More information:
http://iiinitiative.org/
http://www.cntrs.lt/

2014/10/25
photodocumentation

1010153_385327271616405_2009904834113150084_n

1483332_385327274949738_5547454787449029126_n

1932462_385327574949708_128142773750036348_n

10408529_385327548283044_4603088150343669424_n

10408545_385327304949735_7074366594437304048_n

10629675_385327404949725_5299026255035452254_n

10698636_385327361616396_4921227900596803990_n[:lt]2014 m. spalio 25 d., 20 val.
LTMKS projektų erdvė Malonioji 6, Malonioji g. 6, Vilnius

2014/10/20
spaudos pranešimas/kvietimas

LTMKS projektų erdvėje „Malonioji 6” lankysis tarpdisciplininis menininkų kolektyvas iii, įsikūręs Hagoje, Olandijoje. Dviejų menininkių – Mariska de Groot (NL) ir Wen Chin Fu (TW) – pasirodymai yra Kaune vykstančio IX Tarptautinio medijų meno ir muzikos festivalio „Centras“ dalis ir pirmas jo renginys, skirtas Vilniaus publikai.

Olandė Mariska de Groot atliks pasirodymą su kūriniu murmur ~ singing, tiriančiu santykį tarp garso ir vaizdo per dinamišką skysčio projekcijų ir žemų vibracijų rezonansą. Menininkė domisi optinio garso fenomenu ir, siekdama pasiūlyti naujus šio principo tyrimo būdus, kuria analoginius instrumentus, verčiančius šviesą į garsą.

Taivanietė Wen Chin Fu savo kūryboje nagrinėja fizinio judesio, garso ir aplinkos ryšius. „Maloniojoje 6” menininkė atliks performansą Spine Spinning, kuriame dėmesys judesio bei šviesos pagalba sutelkiamas į stuburo judesius. Per specialų kostiumą ir garsus, skleidžiamus judančio kūno bei balso, menininkės kūnas virs nežinomu padaru. Performansas remiasi chronofotografo Étienne-Jules Marey gyvūno ir žmogaus judesių eksperimentais. Spine Spinning įkūnija vieno šio autoriaus darbų, užfiksavusių stuburo judesius fotografijose, idėją bei skatina kitokį žmogaus kūno suvokimą.

Kolektyvas iii veikia kaip kūrybinė erdvė, menininkų rezidencija ir agentūra, pristatanti 11 menininkų tarpdisciplininę kūrybą, jungiančią muziką, vizualiuosius ir performatyviuosius menus bei naujasias medijas. Kolektyvo nariai keliauja po visą pasaulį su savadarbiais, netikėto formato instrumentais, interaktyviomis instaliacijomis bei kinetinėmis skulptūromis, kalbančiomis apie eksperimentines šiuolaikinės kultūros formas ir patirtinius jų momentus.

Renginys nemokamas. Bendra pasirodymų trukmė – 45 min.

IX Tarptautinis medijų meno ir muzikos festivalis „Centras“ kiekvienais metais siekia lankytojus supažindinti su įdomiausiais to meto kūrėjais, savo darbuose integruojančiais naujųjų medijų technologijas ir skatinti susidomėjimą šiuolaikinėmis tarpdisciplininėmis išraiškos formomis. Šiemet festivalis pristatys instaliacijų ir video meno parodą, audiovizualinius bei muzikinius pasirodymus.

Daugiau informacijos:

http://iiinitiative.org/
http://www.cntrs.lt/

2014/10/25
fotodokumentacija

1010153_385327271616405_2009904834113150084_n

1483332_385327274949738_5547454787449029126_n

1932462_385327574949708_128142773750036348_n

10408529_385327548283044_4603088150343669424_n

10408545_385327304949735_7074366594437304048_n

10629675_385327404949725_5299026255035452254_n

10698636_385327361616396_4921227900596803990_n[:]