[:en]15-28 October 2015
LTMKS Project Space Malonioji 6, Malonioji Str. 6, Vilnius

2015/10/14
press release/invitation

Mėlyna. Raudona (en. – Blue. Red) is an exhibition by Lithuanian Interdisciplinary Artists Association’s members Lina Albrikienė and Lina Zaveckytė representing their artworks united by themes of personal and collective memory. It brings attention to traumatic experience as well as it’s appearances and transformations in contemporary time.

In the four-part installation From Lazdynai to Paneriai (2014), Lina Albrikienė highlights places in Vilnius that have a strong historical and biographical significance. Personal and collective trauma are interwoven with the Holocaust as well as Soviet history. By using criminal investigation strategies artist brings attention to her personal, family events, usually using installation as a form constructed from such segments as videos, photos, sound or objects. One of the strongest artist’s creative methods –merging of personal and surrounding experiences.

L.Zaveckytė’s Negrįžtamas taškas (2014 m.) talks about turning point of Lithuania’s Independence and events of January 13th. Here semantic network is being created and suggested intuitive artwork’s reading possibilities opens up various layers of memory, fantasy, symbolic, historical and personal reality. Artist is interested in collective memory representations in traditional and contemporary technologies, physical and mental changes and how to experience them as a stage of in-betweeness.

Event on Facebook: https://www.facebook.com/events/898764626845330/898764733511986/

Exhibition is partially supported by Lithuanian Council For Culture and Lithuanian Ministry of Culture.

2015/10/23
photodocumentation

Fragmentas iš Mėlyna. Raudona parodos 1

Lina Albrikienė. Installation Nuo Lazdynų iki Panerių, 2014. Exhibition view, 2015Fragmentas iš Mėlyna. Raudona parodos 2

Lina Albrikienė. Installation Nuo Lazdynų iki Panerių, 2014. Exhibition view, 2015

Fragmentas iš Mėlyna. Raudona parodos 3

Lina Albrikienė. Installation Nuo Lazdynų iki Panerių, 2014. Exhibition view, 2015

Fragmentas iš Mėlyna. Raudona parodos 4

Lina Albrikienė. Installation Nuo Lazdynų iki Panerių, 2014. Exhibition view, 2015

Fragmentas iš Mėlyna. Raudona parodos 5

Lina Albrikienė. Installation Nuo Lazdynų iki Panerių, 2014. Exhibition view, 2015

Fragmentas iš Mėlyna. Raudona parodos 6

Lina Zaveckytė. Negrįžtamas taškas, 2014. Exhibition view, 2015

Fragmentas iš Mėlyna. Raudona parodos 7

Lina Albrikienė. Žėručio gatvėLazdynai. 2014. Photography

The-Tree-for-My-Father.-1983-2014.Paneriai-1024x1024

Lina Albrikienė. Medis mano tėvui. 1983-2014. Paneriai. Photography

Photo by Lina Albrikienė

 

 [:lt]2015 m. spalio 15‒28 d.
LTMKS projektų erdvė Malonioji 6, Malonioji g. 6, Vilnius

2015/10/14
spaudos pranešimas/kvietimas

Mėlyna. Raudona – LTMKS narių Linos Albrikienės ir Linos Zaveckytės paroda, kurioje eksponuojamus kūrinius sieja asmeninės ir kolektyvinės atminties temos. Dėmesys atkreipiamas į istoriniame laike atsiveriančią trauminę patirtį ir jos apraiškas bei transformacijas nūdienoje.

L. Albrikienės keturių segmentų instaliacija Nuo Lazdynų iki Panerių (2014 m.) kalba apie istoriškai ir biografiškai svarbias vietas Vilniuje, kur asmeninė ir kolektyvinė trauma susipina su Holokausto ir Sovietine istorijomis. Naudodamasi kriminalinio tyrimo strategijomis, menininkė sutelkia dėmesį į savo asmeninius, šeimos įvykius ir visa tai dažniausiai ištransliuoja, pasitelkdama instaliaciją kaip formą, kurią sudaro tokie segmentai kaip video, fotografija, garsas ar objektai. Vienas stipriausių Albrikienės kūrybos metodų – jos asmeninių ir aplinkinių išgyvenimų apjungimas.
L. Zaveckytės Negrįžtamas taškas (2014 m.) kalba apie Lietuvos nepriklausomybės lūžį ir sausio 13-osios nakties įvykius. Jame kuriamas prasminis tinklas bei suponuojami intuityvūs darbo perskaitymo būdai atveria daugialypius atminties, vaizduotės, simbolinės, istorinės ir asmeninės tikrovės klodus. Menininkę domina kolektyvinės atminties reprezentacijos tradicinėse ir šiuolaikinėse technologijose, fiziniai ir mentaliniai pokyčiai bei kaip galima juos patirti kaip tarpinę būseną.
Renginys Facebook: https://www.facebook.com/events/898764626845330/898764733511986/

Paroda dalinai finansuojama Lietuvos kultūros tarybos bei Lietuvos Kultūros ministerijos.

2015/10/23
fotodokumentacija

Fragmentas iš Mėlyna. Raudona parodos 1

Linos Albrikienės instaliacija Nuo Lazdynų iki Panerių, 2014. Ekspozicijos vaizdas projektų erdvėje „Malonioji 6“, 2015Fragmentas iš Mėlyna. Raudona parodos 2

Linos Albrikienės instaliacija Nuo Lazdynų iki Panerių, 2014. Ekspozicijos vaizdas projektų erdvėje „Malonioji 6“, 2015

Fragmentas iš Mėlyna. Raudona parodos 3

Linos Albrikienės instaliacija Nuo Lazdynų iki Panerių, 2014. Ekspozicijos vaizdas projektų erdvėje „Malonioji 6“, 2015

Fragmentas iš Mėlyna. Raudona parodos 4

Linos Albrikienės instaliacija Nuo Lazdynų iki Panerių, 2014. Ekspozicijos vaizdas projektų erdvėje „Malonioji 6“

Fragmentas iš Mėlyna. Raudona parodos 5

Linos Albrikienės instaliacija Nuo Lazdynų iki Panerių, 2014. Ekspozicijos vaizdas projektų erdvėje „Malonioji 6“

Fragmentas iš Mėlyna. Raudona parodos 6

Lina Zaveckytė, Negrįžtamas taškas, 2014. Ekspozicijos vaizdas projektų erdvėje „Malonioji 6“

Fragmentas iš Mėlyna. Raudona parodos 7

Lina Albrikienė, Žėručio gatvėLazdynai, 2014. Fotografija

The-Tree-for-My-Father.-1983-2014.Paneriai-1024x1024

Lina Albrikienė, Medis mano tėvui. 1983-2014. Paneriai

Fotografijų autorė Lina Albrikienė

 [:]