[:en]1-22 February 2014
LTMKS Project Space Malonioji 6, Malonioji Str. 6, Vilnius

2014/01/28
press release/invitation

The nature of reality is beautiful and mysterious, an unending process of movement and unfoldment. What we see as empty space contains the whole of everything. Everything we know as real is less than and not more than space… my humble lines on paper are there in honor and appreciation of that.

Gedvile Bunikyte

Inspired by the texts on non-duality, as well as the theories and writings of the physicist David Bohm, the poet William Yeats and the 18th century scientist Emanuel Swedenborg artist Gedvile Bunikyte employs her own language of geometric shapes, colours and lines to share the sense of interconnectedness, other dimensions, experience of physical, non physical and multiple realities.

Gedvile Grace Bunikyte was born in 1984 Lithuania, Kaunas. Graduated from Goldsmiths University of London in 2007. Early art practice included dance, theatre, live art and video. Performed in venues such as Whitechapel Gallery, South London Gallery, Royal Academy of Arts.
Current practice primarily consists of works on paper. A meditative process that is deeply influenced by artist’s interests in philosophy, psychology, religions, mysticism and spirituality.

Showing 24 various format works on paper (ink, pencil, acrylic paint) from the following series:

Planets (2012)
Tantum ergo Sacramentum (2013)
Moons and mountains (nine works, 2012)
Mountains and stars (nine works, 2012)
Paraphysical (four works, 2013)

More http://studiogedvilebunikyte.com/

Exhibition Opening February 1, 2014, 6 pm.
Exhibition open February 1-22, 2014 on Saturdays from 5 to 7 pm

2014/02/16
fotodocumentation

1-Fragmentas iš Gedvilės Grace Bunikytės parodos Dvi tvarkos rūšys

2-Fragmentas iš Gedvilės Grace Bunikytės parodos Dvi tvarkos rūšys

3-Fragmentas iš Gedvilės Grace Bunikytės parodos Dvi tvarkos rūšys

4-Fragmentas iš Gedvilės Grace Bunikytės parodos Dvi tvarkos rūšys

Fragmentas iš Gedvilės Grace Bunikytės parodos Dvi tvarkos rūšys

Photo by Karolis Bingelis[:lt]2014 m. vasario 1 d., 18 val.
LTMKS projektų erdvė Malonioji 6, Malonioji g. 6, Vilnius

2014/01/28
spaudos pranešimas/kvietimas

Realybės prigimtis yra graži ir paslaptinga, tai nesibaigiantis procesas, judėjimas ir išsiskleidimas. Ką mes matome, kaip tuščią erdvę, yra visko visuma. Viskas, ką mes žinome, kaip realų pasaulį, yra mažiau nei ir ne daugiau kaip tuščia erdvė… Mano kuklios linijos ant popieriaus yra mano pagarbos ir padėkos tam išraiška.

Gedvilė Bunikytė

Įkvėpta tekstų apie visatos vientisumą, taip pat švedų mokslininko, išradėjo fiziko ir filosofo Davido Bohmo teorijų, poeto Williamo Yeatso ir XVIII a. mokslininko Emanuelio Swedenborgo raštų menininkė
Gedvilė Bunikytė naudoja savo kalbą, sudarytą iš geometrinių figūrų, spalvų ir linijų, kuria šioje parodoje užsiminė apie kitas dimensijas, realybes, fizinių ir nefizinių fenomenų egzistenciją ir viso to tarpusavio sąsają.

Gedvilė Grace Bunikytė gimė 1984 m. Kaune. 2007 m. baigė teatro meną „Goldsmiths” koledže Londone ir ten gyvena bei kuria. Ankstyvojoje meno praktikoje naudojo šokį, teatrą, performansą ir videomeną. Menininkės pasirodymai vyko „Whitechapel” galerijoje, „South London“ galerijoje, Karališkoje menų akademijoje Londone. Dabartinė Gedvilės kūrybinė praktika – braižiniai ant popieriaus. Tai meditacinis procesas, įkvėptas filosofijos, religijų, psichologijos, misticizmo ir kitų dvasinių disciplinų.

Parodoje rodomi 24 darbai atlikti tušu, pieštuku, akriliniais dažais iš šių serijų:

„Planetos” (2013)
„Tantum ergo Sacramentum” (2013)
„Kalnai ir žvaigždės” (2013)
„Mėnuliai ir kalnai” (2013)
„Para-fizinis” (2013)

Daugiau http://studiogedvilebunikyte.com/

Paroda veikia 2014 m. vasario 1–22 d. šeštadieniais 17-19 val.

2014/02/16
fotodokumentacija

1-Fragmentas iš Gedvilės Grace Bunikytės parodos Dvi tvarkos rūšys

2-Fragmentas iš Gedvilės Grace Bunikytės parodos Dvi tvarkos rūšys

3-Fragmentas iš Gedvilės Grace Bunikytės parodos Dvi tvarkos rūšys

4-Fragmentas iš Gedvilės Grace Bunikytės parodos Dvi tvarkos rūšys

Fragmentas iš Gedvilės Grace Bunikytės parodos Dvi tvarkos rūšys

Fotografijų autorius Karolis Bingelis

2015/02/16
recenzija

[…] Tai, kad Bunikytės braižiniai stovi ant gana tvirto teorinio pamato, yra motyvuoti, jaučiama net specialiai nesidomėjus tuo „pamatu“. Nebūtina pažinti visą erdvės ir laiko ontologinių aiškinimų repertuarą, būti fiziku ar filosofu. Bunikytė šias disciplinas, tiksliau jų keliamus klausimus gana profesionaliai (ir tarsi nepastebimai) konvertuoja į, iš pirmo žvilgsnio kuklią, tačiau paveikią estetinę kalbą.[…]

Kęstutis Šapoka. Tvarkos dėsnis. Gedvilės Bunikytės paroda „Dvi tvarkos rūšys“ projektų erdvėje „Malonioji 6“. In: artnews.lt, nuoroda: http://www.artnews.lt/tvarkos-desnis-gedviles-bunikytes-paroda-dvi-tvarkos-rusys-projektu-erdveje-malonioji-6-22729[:]