[:en]20 September 2014
LTMKS Project Space Malonioji 6, Malonioji Str. 6, Vilnius

2014/09/15
press release/invitation

We are pleased to invite you to the exhibition of media artist Mindaugas Gapševičius, who is showing his most recent installation, entitled 0.30402944246776265. In his installation, Gapševičius investigates artificial intelligence and brings a number of computers into the space for the consideration of artificial networks in terms of social and neural networks.

The installation assembles an imaginative artificial neural network wherein computers act as neurons and network cables represent axones connecting neurons. The title number indicates the location of a computer in the proposed framework. The computers run the distributed data storage system Freenet, which operates as a self-organizing network using the allocated free space of personal computers to create a collaborative virtual file system. The system functions in such a way that any given computer within the system cannot trace any other computer beyond the computer it is connected to. It follows that the system is not representable in full. This installation provides a visual interface to trace the exchange of data between several computers in order to grasp an idea of the functioning system. Inso doing, a space introducing “n” number of computers could help the viewer of the installation see how data is transmitted within the network and how computers connect to each other.

Mindaugas Gapševičius is an artist, facilitator, and curator living and working in Berlin and Vilnius. Gapševičius has been an active participant in international new media art networks, which stimulated the formation of networks between Western countries and the Baltic States in the 1990s. His work is most associated with net art, software, and interactive user interface.
http://triple-double-u.com

The exhibition is supported by Lithuanian Council For Culture.

2014/09/22
photodocumentation

2-Fragmentas iš Mindaugo instaliacijos

3-Fragmentas iš Mindaugo instaliacijos

4-Fragmentas iš Mindaugo instaliacijos

5-Fragmentas iš Mindaugo instaliacijos

6-Fragmentas iš Mindaugo instaliacijos

7-Fragmentas iš Mindaugo instaliacijos

8-Fragmentas iš Mindaugo instaliacijos

9-Fragmentas iš Mindaugo instaliacijos

10-Fragmentas iš Mindaugo instaliacijos

11-Fragmentas iš Mindaugo instaliacijos

Fragmentas iš Mindaugo instaliacijos

Photo by Evelina Kerpaitė[:lt]2014 m. rugsėjo 20 d.
LTMKS projektų erdvė Malonioji 6, Malonioji g. 6, Vilnius

2014/09/15
spaudos pranešimas/kvietimas

Maloniai kviečiame į medijų menininko Mindaugo Gapševičiaus parodą, kurioje bus pristatoma jo naujausia instaliacija pavadinimu „0.30402944246776265”. Joje kompiuteriai veiks lyg dirbtinis neuronų tinklas, kuriame kompiuteriai reiškia neuronus, o tinklo laidas reiškia aksonus, jungiančius neuronus. Instaliacija kviečia naujai permąstyti techninius ir socialinius tinklus, kurie remiasi hierarchinėmis ir decentralizuotomis sistemomis.

Pasitelkdamas interneto alternatyvą, decentralizuotu tinklu „Freenet“, menininkas pristatys ateities komunikacijos viziją. „Freenet“ tinklas veikia panašiai kaip draugų ratas, kur informacija gali būti pasiekiama iš draugų ar iš draugų draugų. Tokiu būdu visa sistema tampa anonimine, nes pirmasis kompiuteris negali stebėti antrojo „draugų”. Instaliacijoje naudojant eilę kompiuterių, žiūrovui yra suteikiama galimybė sekti kaip tinkle kompiuteriai „bendrauja“ ieškodami tam tikros konkrečios informacijos.

Mindaugas Gapševičius gimė 1974 m. Panevėžyje, gyvena ir dirba Berlyne ir Vilniuje. Gapševičius buvo vienas iš ankstyviausios internetinės naujųjų medijų meno Lietuvoje platformos http://www.o-o.lt iniciatorių, aktyviai dalyvavęs 10-ojo dešimtmečio tarptautinių naujųjų medijų meno tinklų, kurių pagalba užsimezgė ryšiai tarp Baltijos ir Vakarų medijų meno scenų, veikloje. Jo kūryba sietina su tinklo menu, programine įranga ir interaktyviomis vartotojo sąsajomis. Gapševičiui artima socialinė tematika, kritinis požiūris į neoliberaliąsias šiuolaikinės visuomenės tendencijas.

Parodą iš dalies remia Lietuvos kultūros taryba.

2014/09/22
fotodokumentacija

2-Fragmentas iš Mindaugo instaliacijos

3-Fragmentas iš Mindaugo instaliacijos

4-Fragmentas iš Mindaugo instaliacijos

5-Fragmentas iš Mindaugo instaliacijos

6-Fragmentas iš Mindaugo instaliacijos

7-Fragmentas iš Mindaugo instaliacijos

8-Fragmentas iš Mindaugo instaliacijos

9-Fragmentas iš Mindaugo instaliacijos

10-Fragmentas iš Mindaugo instaliacijos

11-Fragmentas iš Mindaugo instaliacijos

Fragmentas iš Mindaugo instaliacijos

Fotografijų autorė Evelina Kerpaitė

2014/10/04
recenzija

[…] Kitaip sakant, Gapševičiaus futurologinius mąstymo pavidalus arba „šiuolaikiškumo koncepciją“ irgi nemaža dalimi apibrėžia konkretus laikmetis ir konkreti vieta. Tačiau tai ne priekaištas. Būtent tame slypi visas Gapševičiaus futurologijos žavesys, turintis du tūkstantųjų lūžio mąstymo retro prieskonį. Taip pat papildomas žavesys slypi ir tame, jog Gapševičiaus futurologija yra iš tiesų labiau orientuota į praeitį, nei į ateitį, kadangi jo meninėse praktikose (ir ypač instaliacijoje, pristatomoje projektų erdvėje „Malonioji 6”) sąmoningai įtraukiama tiek minėta XX a. 8-9 science fiction estetika, tiek latentiškai veikia ir du tūkstantųjų ribos mąstymo struktūrų rudimentai, kurių dalyvavimo pats Gapševičius, jau, ko gero, iki galo sąmoningai nesuvokia. Tačiau tai ir atveria netikėtą nuoširdumo lygmenį, atrodytų, sausoje mechanicistinėje jo instaliacijoje.[…]

Kęstutis Šapoka. Apie Mindaugo Gapševičiaus parodą „0.30402944246776265“ projektų erdvėje „Malonioji 6“. In: artnews.lt, nuoroda: http://www.artnews.lt/apie-mindaugo-gapseviciaus-paroda-0-30402944246776265-projektu-erdveje-malonioji-6-25051[:]