[:en]13–17 September 2014
LTMKS Project Space Malonioji 6, Malonioji Str. 6, Vilnius

2014/09/08
press release/invitation

Things are things when in a storage. They merely collect dust there, stored with only practical concerns in mind; no digression into aesthetics shall ever be permitted here. These things are velocities that inhabit a volume, that is, the space; things behave like bodies.

The storage gates have been closed and so the things are closed in, yet ultimately they close themselves. Therefore their shapes, materials and purposes (intentions) are not necessarily obvious or foreseeable. A certain shadow, if we were to speak of this density of things as of light, lingers in there. In other words, it is not that you cannot actually see these things because of the darkness; rather, we know that it is dark here, because we can’t see very well.

While following the link that ties the things, one is bound to notice that it doesn’t lead anywhere, that the link is promiscuous. Or, to rewrite the phrase from its other end, the promiscuity is the link here.

With no intention to count anything the word promiscuity might firstly refer to:

• a loose sensual connection
• a physical movement
• some kind of unregulated friction

Nevertheless this promiscuity is allowed into the storage only for as long as it stays as practical aspect.

It just so happens that some of the things in the storage have not necessarily been selected. Their presence here is somewhat accidental (inasmuch as it hasn’t been exactly calculated) and so they are evocative of words coalescing into an incoherent sentence uttered with agitation and excitement.

Andrius Svilys (born 1992) is a Lithuanian artist, who currently works in London. In his oeuvre A. Svilys observes a thing as an anthropological object, considering its being as a lively organism, situated in social, political, ethical, economical discourses. Here, any object exists as a distinct and only partially dependent on its author, in the field of interest involving not only things, but structures of thought and language.

Artworks of A. Svilys have been exhibited in From 199C to 199D. Liam Gillick at the MAGASIN CNAC (2014), France (2014), You and that Thing There (2014) and Point of View (2013) in London, at the travelling biennial Jeune Création Européenne 2013-2015 with its venues in Austria, France, Germany, Hungary, Italy, Lithuania, Netherlands, Portugal, Spain and A Pledge. The First Part of a Trick at KCCC, Klaipeda (Lithunia, 2013).

Curator Neringa Bumblienė

The exhibition is supported by Lithuanian Council For Culture.

2014/09/30
exhibition's fragments

Fragmentas iš Andriaus Svilio parodos

1-Fragmentas iš Andriaus Svilio parodos

2-Fragmentas iš Andriaus Svilio parodos

3-Fragmentas iš Andriaus Svilio parodos

4-Fragmentas iš Andriaus Svilio parodos

5-Fragmentas iš Andriaus Svilio parodos

6-Fragmentas iš Andriaus Svilio parodos

Material by Andrius Svilys, Neringa Bumblienė, Evelina Kerpaitė, Šarūnas Agliniškis.

2014/09/18
video

Videoimprovisation by Evaldas Jansas: http://www.letmekoo.lt/videoimprovizacija-is-andriaus-svilio-parodos-daiktai-sandelyje/[:lt]2014 m. rugsėjo 13–17 d.
LTMKS projektų erdvė Malonioji 6, Malonioji g. 6, Vilnius

2014/09/08
spaudos pranešimas/kvietimas

Sandėlyje daiktai yra daiktai. Jie ten dūlėja patys sau, sustatyti praktiniais sumetimais, be jokių estetinių išvedžiojimų. Daiktai yra kūniški, lyg tankiai jie užpildo tūrį – erdvę.

Daiktai ten būna uždaromi, tampa uždarytais, kol galiausiai lieka charakteringai uždari patys iš savęs, todėl jų forma, medžiaga ir paskirtis (intencija) yra nebūtinai akivaizdi ar numatoma. Tvyro tam tikra prieblanda, jei apie daiktų tankumą kalbėtume kaip šviesą. Ar greičiau – žinome, kad yra tamsu, nes nieko aiškiai nesimato.

Jei sektume ryšį tarp daiktų sandėlyje, galima būtų pastebėti, kad jis niekur neveda, kad ryšys čia yra palaidas. Arba – palaidumas yra ryšys, jei sudėlioti frazę iš kitos pusės.

Nieko nesinori skaičiuoti, bet žodis „palaidas“ pirma galėtų referuoti į:

• laisvą kūnišką santykį
• fizinį judesį
• tam tikrą nereglamentuotą trintį

Kita vertus sandėlyje „palaida“ dažnai yra tik tiek, kiek patogu ir praktiška.
Galiausiai, kai kurie daiktai sandėlyje nebūtinai yra atrinkti, bet atsitiktiniai ir net sudėlioti spontaniškai, lyg žodžiai išsprūdę susijaudinus kiek nerišliame sakinyje.

Andrius Svilys (g. 1992) yra menininkas, šiuo metu dirbantis Londone. A. Svilys savo kūryboje į daiktą žvelgia kaip į antropologinį objektą, jo gyvavimo būdą suvokdamas taip kaip suvokiamas gyvas organizmas, tarpstantis socialiniame, politiniame, etiniame, ekonominiame diskursuose. Objektas menininko kūryboje egzistuoja kaip atskiras ir tik dalinai pavaldus jo autoriui, į interesų lauką įtraukiant ne tik daiktus, bet ir mąstymo struktūras, kalbą.

A. Svilio kūriniai eksponuoti parodose Nuo 199C iki 199D. Liam Gillick Magasin CNAC, Prancūzijoje (2014), You and that Thing There (2014) ir Point of View Londone, Anglijoje (2013), keliaujančioje bienalėje JCE. Jaunieji Europos kūrėjai 2013/2015 Austrijoje, Ispanijoje, Italijoje, Lietuvoje, Olandijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Vengrijoje, Vokietijoje (2013-2015) ir Pažadas. Pirma triuko dalis KKKC, Klaipėdoje (2013).

Kuratorė Neringa Bumblienė

Parodą iš dalies remia Lietuvos kultūros taryba.

2014/09/30
parodos fragmentai

Fragmentas iš Andriaus Svilio parodos

1-Fragmentas iš Andriaus Svilio parodos

2-Fragmentas iš Andriaus Svilio parodos

3-Fragmentas iš Andriaus Svilio parodos

4-Fragmentas iš Andriaus Svilio parodos

5-Fragmentas iš Andriaus Svilio parodos

6-Fragmentas iš Andriaus Svilio parodos

Medžiagos autoriai: Andrius Svilys, Neringa Bumblienė, Evelina Kerpaitė, Šarūnas Agliniškis.

2014/09/18
video

Evaldo Janso videoimprovizacija: http://www.letmekoo.lt/videoimprovizacija-is-andriaus-svilio-parodos-daiktai-sandelyje/[:]