[:en]1-14 October 2015
LTMKS Project Space Malonioji 6, Malonioji Str. 6, Vilnius

2015/09/28
press release/invitation

Lithuanian Interdisciplinary Artists’ Association invites you to exhibition of it’s new members at project space Malonioji 6 (Malonioji st. 6, Vilnius).
Opening: 1st of October, 6 pm. Exhibition lasts until 14th of October.

Pretext: presentation of members who joined Association since the year 2014.
So far „to name“ is the only word connecting exhibition’s participants, because it looks like here you can see almost accidental group of people. And it does not mean that to exist freely one has to be named or that while you aren’t named you can not become someone. The name of the exhibition is chosen as an opposition to Samuel Beckett’s novel “The Unnamable” (“… to say that he does not know who he is, where he is and what is going on here, would be to little. He does not know exactly that which needs to be known.”). Knowing as perception of necessity, temporality as commonness. As a voluntary self–placement into temporary space of the house (“Malonioji” exists only temporary) or artist community. The theme of the exhibition is as free as the existence of this community, therefore this self–placement is voluntary. New beginning/end. Place/freedom/community.
Participants: Lina Zaveckytė, Svajonė and Paulius Stanikai, Elena Grudzinskaitė, Benigna Kasparavičiūtė, Lina Pilibavičiutė Bachmetjeva Fisheye, Jurgita Žvinklytė, Patricija Gilytė, Arūnas Spraunius.
Curator: Birutė Pankūnaitė.
Event in Facebook: https://www.facebook.com/events/815762888521777/
Exhibition is supported by Lithuanian Council For Culture and Lithuanian Ministry of Culture.

2015/10/06
photodocumentation

Fragmentas iš parodos Įvardijamieji 1

Fragment of exhibition “The Namables”

Fragmentas iš parodos Įvardijamieji 2Elena Grudzinskaitė  “Slash and Burn”. Drypoint, 37 x 197 cm. 2015

Fragmentas iš parodos Įvardijamieji 3

Arūnas Spraunius. Vincent van Gogh’s sketch “Happy Elk” fiction and Arūnas Spraunius’ poem “Higieninė pasija”, also Suzanne Vega’s songs “Tom‘s Dinner” video collage. 2015

Fragmentas iš parodos Įvardijamieji 4

Lina Pilibavičiutė Bachmetjeva Fisheye. “Sėdi”. Video. 2014

Fragmentas iš parodos Įvardijamieji 5

Jurgita Žvinklytė “Autoportrait“. Video 02:36. 2015

Fragmentas iš parodos Įvardijamieji 6

Benigna Kasparavičiūtė. 2015

Fragmentas iš parodos Įvardijamieji 7

S et P Stanikas. “Nanto uolos”. 17 min. video. 2015

Fragmentas iš parodos Įvardijamieji 8

Patricija Gilytė. Videoperformance “Taube”. HD video, 16:9, sound. 3 parts. 2015 m.

Fragmentas iš parodos Įvardijamieji 9

Lina Zaveckytė. „Let me in“. 2015

Fragmentas iš parodos Įvardijamieji 10

Fragment of exhibition “The Namables”

Photo by Laurynas Skeisgiela

[:lt]2015 m. spalio 1–14 d.
LTMKS projektų erdvė Malonioji 6, Malonioji g. 6, Vilnius

2015/09/28
spaudos pranešimas/kvietimas

LTMKS kviečia į naujų narių darbų parodą projektų erdvėje „Malonioji 6“ (Malonioji g. 6, Vilnius).
Atidarymas spalio 1 d., 18 val. Paroda veiks iki spalio 14 d.

Pretekstas: nuo 2014 metų į LTMKS įstojusių naujų narių prisistatymas.
Kol kas „įvardyti“ – vienintelis parodos dalyvius siejantis žodis, nes čia susitinka beveik atsitiktinė žmonių grupė. Ir jis nereiškia, kad norint laisvai egzistuoti turi būtinai būti įvardytas ar kad nesi įvardytas tol, kol netampi kuo nors. Pavadinimas pasirinktas oponuojant Samuelio Beckett’o romanui „Neįvardijamasis“ („ […] pasakyti, kad jis nežino kas esąs, kur esąs ir kas čia vyksta, būtų per maža. Jis nežino būtent to, kad reikia kažką žinoti“). Žinojimas kaip būtinybės suvokimas, laikinumas kaip kasdienybė. Kaip laisvanoriškas įsivietinimas į laikiną namo erdvę („Malonioji“ egzistuoja laikinai) ar menininkų bendruomenę. Parodos tema laisva, kaip ir šios bendrijos gyvavimas, todėl tai ir yra laisvanoriškas įsivietinimas. Nauja pradžia/pabaiga. Vieta/laisvė/bendruomenė.
Dalyvauja: Lina Zaveckytė, Svajonė ir Paulius Stanikai, Elena Grudzinskaitė, Benigna Kasparavičiūtė, Lina Pilibavičiutė Bachmetjeva Fisheye, Jurgita Žvinklytė, Patricija Gilytė, Arūnas Spraunius.
Kuratorė: Birutė Pankūnaitė.

Renginys Facebook: https://www.facebook.com/events/815762888521777/

Paroda dalinai finansuojama Lietuvos kultūros tarybos bei Lietuvos Kultūros ministerijos.

2015/10/06
fotodokumentacija

Fragmentas iš parodos Įvardijamieji 1

Parodos „Įvardijamieji“ vaizdas projektų erdvėje „Malonioji 6“

Fragmentas iš parodos Įvardijamieji 2Elena Grudzinskaitė  „Slash and Burn“. Sausa adata, 37 x 197 cm. 2015

Fragmentas iš parodos Įvardijamieji 3

Arūnas Spraunius. Vincento van Gogho eskizo „Happy Elk“ fikcija ir Arūno Sprauniaus eilėraščio „Higieninė pasija“ bei Suzanne Vega dainos „Tom‘s Dinner“ videokoliažas. 2015

Fragmentas iš parodos Įvardijamieji 4

Lina Pilibavičiutė Bachmetjeva Fisheye. „Sėdi“. Video. 2014

Fragmentas iš parodos Įvardijamieji 5

Jurgita Žvinklytė „Autoportretas“. Video 02:36. 2015

Fragmentas iš parodos Įvardijamieji 6

Benigna Kasparavičiūtė. 2015

Fragmentas iš parodos Įvardijamieji 7

S et P Stanikas. „Nanto uolos“. 17 min. video. 2015

Fragmentas iš parodos Įvardijamieji 8

Patricija Gilytė. Videoperformansas „Taube“ (liet. balandis /kurčiasis). HD video, 16:9, garsas. 3 dalys. 2015 m.

Fragmentas iš parodos Įvardijamieji 9

Lina Zaveckytė. „Let me in“. 2015

Fragmentas iš parodos Įvardijamieji 10

Parodos „Įvardijamieji“ vaizdas projektų erdvėje „Malonioji 6“

Fotografijų autorius Laurynas Skeisgiela

 

2015/10/09
recenzija

[…] Taigi ši paroda – vienu metu ir „formali“, ir tą formalumą, t.y. institucinį lygmenį, įtraukianti į kritinę erdvę. Institucijos lygmuo išlieka, tačiau išvengiama manipuliacijų prestižu, dirbtinės savielitizacijos, negyvo „ataskaitinio“ ar „festivalio“ formato.[…]

Kęstutis Šapoka. (Ne)įvardijamieji. In: 7 meno dienos, nuoroda: http://www.7md.lt/daile/2015-10-09/Neivardijamieji

2015/10/09
recenzija

[…] Kuratorės Birutės Pankūnaitės sumanymas parodos koncepcija oponuoti Samuelio Becketto romanui „Neįvardijamasis“ yra ne kas kita kaip mėginimas žaidimą paversti fikcija, o jo, arba kitaip tariant, parodos dalyvius – „neįvardinto“ romano veikėjais. Škotų poetas Robert Louis Stevenson yra teigęs, kad fikcija suaugusiam yra tas pat, kas žaidimas vaikui, šiuo požiūriu paroda projektų erdvėje sukuria skirtingų kūrinių santykių tinklą, kuris vis gi neatitraukia dėmesio nuo pačios ekspozicinės „Malonioji 6“ namo erdvės. Tai svarbu tuo aspektu, kuriuo paroda atlieka ir ritualinį – naujų narių „įsitraukimo“ į menininkų bendruomenę – vaidmenį. Taip, teisingai, ne funkciją, o vaidmenį, nes paroda, galima sakyti, stovi ant dviejų kojų – viena remia ekspoziciją, o kita – LTMKS narių statuso patvirtinimą. Kadangi statuso patvirtinimo ir ekspozicijos erdves jungia kuratorės koncepcija, pirmiausia skirsiu dėmesio tam, ką formaliai pavadinu „vidine ekspozicijos erdve“.[…]

Auridas Gajauskas. LTMKS naujų narių darbų paroda „Įvardijamieji“ projektų erdvėje „Malonioji 6“. In: artnews.lt, nuoroda: http://www.artnews.lt/ltmks-nauju-nariu-darbu-paroda-ivardijamieji-projektu-erdveje-malonioji-6-2-31598[:]