[:en]19 August 2015, 6:00 pm
LTMKS project space Malonioji 6, Malonioji str. 6, Vilnius, Lithuania

2015/08/13
press release/invitation

living and working is an attempt to explore the idea of the artist-in-residency beyond its institutional framework. What does it actually mean to be a resident as an artist? The phrase “living and working” is a cultural symbol of power in every artist’s curriculum vitae, but the question of how a place actually influences artistic practice beyond the reproduction of cultural tropes often remains unanswered. With living and working the artists of gruppe uno wien (Albert Allgaier, Helmut Heiss, Seth Weiner) intend to explore the influence of the surroundings on artistic production while at the same time re-evaluating the act of being present. They will be joined in their explorations by four local artists Vsevolod Kovalevskij, Žilvinas Landzbergas, Lina Rukevičiūtė and Lina Zaveckytė who will contribute throughout the project on their own experience of Malonioji 6.

The structure of Malonioji 6 will act as an ideal place for their fieldwork: a traditional house that works as an exhibition space, with a garden as a membrane to the public. It juxtaposes the idea of the classical white cube, making it a well-suited site to go beyond the dichotomy of living and working. As part of daily life and artistic practice, interaction with the community becomes a method to incorporate the structure of the residency itself into our practice.

gruppe uno wien works as a platform that allows for self-reflection of artistic practice with a focus on its performative and narrative aspects. It functions as an interface between people and places, enforcing collaborations and denoting hierarchies. living and working is a direct extension of this curatorial gesture towards the structure of the artist-in-residence. living and working is a continuation of self sustainable sculpture symposium, a project by gruppe uno wien, started in Basel, Switzerland at the end of 2014.
This event is a one week long residency of gruppe uno wien at Malonioji 6 which will end with a public event in the evening of August 19, 2015. It is organized by Lithuanian Interdisciplinary Artists’ Association and is partly supported by Lithuanian Council For Culture as well as the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania

2015/08/22
fotodocumentation

Fragmentas iš rezidencijos rezultatų 1 Fragmentas iš rezidencijos rezultatų 2Fragmentas iš rezidencijos rezultatų 3Fragmentas iš rezidencijos rezultatų 4Fragmentas iš rezidencijos rezultatų 5Fragmentas iš rezidencijos rezultatų 6Fragmentas iš rezidencijos rezultatų 7Fragmentas iš rezidencijos rezultatų pristatymo 1

Photo by Evelina Kerpaitė ir „gruppe uno wien”[:lt]2015 m. rugpjūčio 19 d. trečiadienį, 18 val.
LTMKS projektų erdvė Malonioji 6, Malonioji g. 6, Vilnius

2015/08/13
spaudos pranešimas/kvietimas

Nuo 2015 m. rugpjūčio 13 d. LTMKS projektų erdvėje „Malonioji 6“ reziduos menininkų grupė „gruppe uno wien“ iš Vienos (Austrija). Susitikę daug keliaujantys kūrėjai savaitę svarstys, ką menininkui reiškia būti rezidencijoje.
Kiekvieno menininko gyvenimo aprašyme frazė „gyvena ir kuria“ demonstruoja jo kaip kūrėjo stiprybę bei nurodo kultūrinę „priklausomybę“. Klausimas, kaip iš tikro kiekviena nauja vieta, jos kultūra ir bendruomenė paveikia kūrybą, lieka ne iki galo atsakytas.

Projekto „(įsi)kurti” metu „gruppe uno wien“ menininkai Albert Allgaier, Helmut Heiss ir Seth Weiner tirs besikeičiančios aplinkos įtaką meninei praktikai, ir tuo pačiu permąstys buvimo dabartyje veiksmą. Mini-rezidencijos metu su jais bendradarbiaus vietos kūrėjai Vsevolod Kovalevskij, Žilvinas Landzbergas, Lina Rukevičiūtė ir Lina Zaveckytė.

„Malonioji 6“ veiks kaip atspirties lokacija ir kaip ideali erdvė „gruppe uno wien“ kūrybiniams veiksmams – tradicinis namas su studijos erdve bei sodu, jungiančiu su aplinka ir vietos gyventojais. Būdamas kaip priešprieša klasikiniam baltam kubui, žalias namas puikiai tarnaus kaip erdvė, leisianti persikelti toliau už įsikūrimo ir kūrimo ribų.

„gruppe uno wien“ veikia kaip platforma, suteikianti galimybę joje dalyvaujantiems menininkams peržvelgti savo meninę praktiką per performatyvius bei naratyvius aspektus. Ji taip pat veikia kaip žmones ir vietas jungianti praktika, skatinanti bendradarbiavimą be hierarchijų. „gruppe uno wien“ 2012 m. Vienoje įkūrė menininkas Albert Allgaier. Kolektyvo nariai keičiasi priklausomai nuo projektų ir įtraukia įvairias auditorijas, institucijas bei vis naujus bendraminčius, daugiausia dėmesio skirdami socialinėms situacijoms, prasilenkiančioms su autorystės elementu. Projektas „(įsi)kurti” Vilniuje yra „Savaiminio skulptūros simpoziumo“, pradėto „gruppe uno wien“ Bazelyje (Šveicarijoje) 2014-ųjų pabaigoje, tęsinys.

Ši Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos rengiama savaitės trukmės rezidencija baigsis rezultatų pristatymu 2015 m. rugpjūčio 19 d. 18 val. LTMKS projektų erdvėje.
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba.

2015/08/22
fotodokumentacija

Fragmentas iš rezidencijos rezultatų 1 Fragmentas iš rezidencijos rezultatų 2 Fragmentas iš rezidencijos rezultatų 3 Fragmentas iš rezidencijos rezultatų 4 Fragmentas iš rezidencijos rezultatų 5 Fragmentas iš rezidencijos rezultatų 6 Fragmentas iš rezidencijos rezultatų 7 Fragmentas iš rezidencijos rezultatų pristatymo 1

Fotografijų autoriai Evelina Kerpaitė ir „gruppe uno wien”[:]