[:en]22–27 August 2014
LTMKS Project Space Malonioji 6, Malonioji Str. 6, Vilnius

2014/08/29
press release/invitation

Sometimes you forget, what you have imagined, you stop on the way, in the middle of a good trip, and you turn a meaningful thing upside down, – with love and attention, gently, spontaneously or roughly, while being out of sight, you embrace the evil sometimes, and let the form move freely in the room, you forget your name, and you are happy, that beauty cleaned its serious face, smiled softly, opening your heart to every little thing.

M. L.

Sometimes we were appearing in the museums, sometimes in the galleries, academies, biennials, each time it was so to write a proposal for an exhibition, a piece of art, or something. Coincidences of our meetings took part of someone else’s project or plan. It has been a cooperation drama and poetry between her, him and the institution. One summer trip together was over, when these institutions became only a flash from behind. All that is left are the testimonies of something that haven’t ever been promised to anyone.

S. L.

The authors of the project “YOU LOOK SO BEAUTIFUL NOW. 2012 08 22”, presented by LTMKS in “Malonioji 6” project space, are young LTMKS artists Milda Laužikaitė and Saulius Leonavičius.

Milda Laužikaitė is a certified graphics and media artist, perceiving art through musical and poetic experience as well as shamanic practices. Lately, she has been actively participating in the international musical projects.

Saulius Leonavičius is an interdisciplinary artist, who is paying attention to the institutional reasons of creation of his work. Intervention and appropriation are the most common strategies, through which he seeks to deconstruct the grammar of art, to be self-reflective and self-critical. Saulius graduated from Vilnius Academy of Arts, later participated in art exhibitions and projects in Lithuania and abroad.

The exhibition is partly funded by Lithuanian Council of Culture

2014/02/29
photodocumentation

1-Fragmentas iš Mildos ir Sauliaus parodos

2-Fragmentas iš Mildos ir Sauliaus parodos

3-Fragmentas iš Mildos ir Sauliaus parodos

4-Fragmentas iš Mildos ir Sauliaus parodos

5-Fragmentas iš Mildos ir Sauliaus parodos

6-Fragmentas iš Mildos ir Sauliaus parodos

Fragmentas iš Mildos ir Sauliaus parodos

1546095_349969535152179_7580644952379582378_n

1900083_349969421818857_7104598972952205252_n

10646942_349969348485531_177401174510532449_n

Photo by Evelina Kerpaitė

2014/08/24
video

Video by Evaldas Jansas: http://jansas.tv/tu-taip-graziai-atrodai-dabar-2012-08-22/[:lt]2014 m. rugpjūčio 22–27 d.
LTMKS projektų erdvė Malonioji 6, Malonioji g. 6, Vilnius

2014/08/29
spaudos pranešimas/kvietimas

Kartais pamiršti, ką buvai sugalvojęs, sustoji pakeliui, vidury geros kelionės, apverti prasmingą dalyką aukštyn kojom,- su meile ir atidumu, švelniai, savaime ar grubiai, nematant, kartais apglėbi patį blogai, leidi formai laisvai vaikščioti po kambarį, pats pamiršti savo vardą ir džiaugies, kad grožis nusivalė rimtą veidą, minkštai nusišypsojo, atverdamas tavo širdį visam kam.

M. L.

Kartais pasimatydavom muziejuose, kartais galerijose, akademijose, bienalėse, kaskart, kad parašytume pasiūlymą parodai, kūriniui, kažkam. Mūsų susitikimų atsitiktinumai būdavo kažkieno kito projektas ar plano dalis. Bendradarbiavimo dramos ir eilėraščiai tarp jos, jo ir institucijos. Vienos vasaros kelionė kartu baigėsi, kuomet tos institucijos tapo tik mirgėjimu už nugaros. Visa, kas liko – tai liudijimai to, ko niekas niekam nežadėjo.

S. L.

Pristatomo projekto „TU TAIP GRAŽIAI ATRODAI DABAR. 2012 08 22“ autoriai – jauni LTMKS menininkai Milda Laužikaitė ir Saulius Leonavičius.

Milda Laužikaitė yra Vilniaus dailės akademijoje diplomuota grafikė ir medijų menininkė, vizualų meną suvokianti per muzikinių bei poetinių patirčių prizmę bei šamanizmo praktikas, pastaruoju metu aktyviai dalyvaujanti tarptautiniuose muzikiniuose projektuose.

Saulius Leonavičius yra tarpdisciplininis meninkas, savo darbuose besikreipiantis į institucines meno kūrinio sukūrimo priežastis. Intervencija ir apropriacija yra dažniausios strategijos, kuriomis jis siekia dekonstruoti meno lauko gramatiką, būti savireflektyviu ir savikritišku. Saulius yra baigęs studijas Vilniaus dailės akademijoje ir jau kuris laikas dalyvauja šiuolaikinio meno parodose ir projektuose Lietuvoje bei svetur.

Parodą iš dalies remia Lietuvos kultūros taryba.

2014/02/29
fotodokumentacija

1-Fragmentas iš Mildos ir Sauliaus parodos

2-Fragmentas iš Mildos ir Sauliaus parodos

3-Fragmentas iš Mildos ir Sauliaus parodos

4-Fragmentas iš Mildos ir Sauliaus parodos

5-Fragmentas iš Mildos ir Sauliaus parodos

6-Fragmentas iš Mildos ir Sauliaus parodos

Fragmentas iš Mildos ir Sauliaus parodos

1546095_349969535152179_7580644952379582378_n

1900083_349969421818857_7104598972952205252_n

10646942_349969348485531_177401174510532449_n

Fotografijų autorė Evelina Kerpaitė

2014/08/24
video

Evaldo Janso video: http://jansas.tv/tu-taip-graziai-atrodai-dabar-2012-08-22/

2014/08/24
recenzija

[…] Kalbant apie visumą ir dalį, turbūt geriausiai visumą atspindinti dalis yra parodoje eksponuojama eilėraščių knygelė, parašyta Kasselio parke (ją dabar galima rasti NDG skaitykloje). Joje klausiama, ar varpas girdi save skambantį, klausiama kaip išvysti save peliuko akyse ir kartu kalbama apie tai, kaip jie (menininkai) nori siusioti ir kaip jie tai padarys prancūzų menininko Pierre Huyghe sukurtame sode.

Milda Laužikaitė ir Saulius Leonavičius kerta ribas, tačiau jie kerta jas kaip romantikos ir naujų potyrių ištroškę paaugliai, o ne kaip randuotos sistemos aukos, norinčios žūtbūt jai atkeršyti.[…]

Eglė Mikalajūnė. Apie parodą, kurią aš mačiau prieš du mėnesius ir kurioje buvo pasakota apie dvejų metų senumo įvykius ir apie nuolatos atsinaujinantį poreikį maišyti „aukštąją“ ir „žemąją“ [kultūras]. In: artnews.lt, nuoroda: http://www.artnews.lt/apie-paroda-kuria-as-maciau-pries-du-menesius-ir-kurioje-buvo-pasakota-apie-dveju-metu-senumo-ivykius-ir-apie-nuolatos-atsinaujinanti-poreiki-maisyti-aukstaja-ir-zemaja-25735[:]