[:en]18 October 2014
LTMKS Project Space Malonioji 6, Malonioji Str. 6, Vilnius

2014/10/11
press release/invitation

Lithuanian Interdisciplinary Artists’ Association presents a second workshop this season called “Biostrike” by Rüdiger Trojok, a scientist from Berlin during his short-term residency in Lithuania. All welcome to register and take part.

This workshop is part of Rüdiger Trojok workshop series on „Biostrike“. In this series, the current problem of antibiotic resistance is adressed from a “do it yourself“ and citizen science approach. Workshop participants are invited to explore the biological mechanisms of antibiotics resistance development and discuss its socio-economic causes and consequences. Participants will be guided to experimentally detect resistant microbes from the environment and to unravel avenues for horizontal gene transfer. The workshop will include a „scenario“ oriented approach in which participants seek alternative ways to hack the technico-political system, in order to interrupt the vicious circle of antibiotic overuse, resistance development and market failure to avoid the threats of a post antibiotic era.

You are all most welcome to join us! No background in biology is required.

Rüdiger Trojok studied systems and synthetic biology at the University of Potsdam and the University of Freiburg in Germany and Denmark Technical University in Copenhagen. Currently he is building up a citizen science biolab in Berlin and actively promoting open source biotechnology in public, politics and the arts.

Photo: Rüdiger Trojok with the gene gun in the Copenhagen medical museum

Workshop language: English

This event is organized by Lithuanian Interdisciplinary Artists’ Association in collaboration with Institutio Media and is partly supported by Lithuanian Council For Culture as well as the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania.

2014/10/20
photodocumentation

Fragmentas iš kūrybinių dirbtuvių su Rüdiger Trojok 1

Fragmentas iš kūrybinių dirbtuvių su Rüdiger Trojok 2

Fragmentas iš kūrybinių dirbtuvių su Rüdiger Trojok 3

Fragmentas iš kūrybinių dirbtuvių su Rüdiger Trojok 4

Fragmentas iš kūrybinių dirbtuvių su Rüdiger Trojok 5

Fragmentas iš kūrybinių dirbtuvių su Rüdiger Trojok 6

Fragmentas iš kūrybinių dirbtuvių su Rüdiger Trojok 7

Fragmentas iš kūrybinių dirbtuvių su Rüdiger Trojok 8

Fragmentas iš kūrybinių dirbtuvių su Rüdiger Trojok 9

Fragmentas iš kūrybinių dirbtuvių su Rüdiger Trojok 10

Fragmentas iš kūrybinių dirbtuvių su Rüdiger Trojok 11

Fragmentas iš kūrybinių dirbtuvių su Rüdiger Trojok

Photo by Lina Rukevičiūtė[:lt]2014 m. spalio 18 d.
LTMKS projektų erdvė Malonioji 6, Malonioji g. 6, Vilnius

2014/10/11
spaudos pranešimas/kvietimas

Tęsdama kūrybinių dirbtuvių seriją pagal pasaulyje garsius „Dorkbot“ renginius, prasidėjusius dar 2000 metais, Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga pristato antrąjį šio ciklo renginį – kūrybines dirbtuves „Biostrike”. Jas ves trumpai rezidencijai į Lietuvą iš Berlyno atvykęs biologas Rüdiger Trojok. Kviečiame registruotis ir dalyvauti.

Šios kūrybinės dirbtuvės yra Rüdiger Trojok rengiamų kūrybinių dirbtuvių serijos „Biostrike“ dalis. Dirbtuvių metu aktuali atsparumo antibiotikams problema bus nagrinėjama iš „pasidaryk pats” bei neprofesionaliojo mokslo požiūrio. Dalyviai kviečiami tirti biologinių atsparumo antibiotikams mechanizmų vystymąsi bei aptarti šio reiškinio socio-ekonomines priežastis ir pasekmes.

Kūrybinių dirbtuvių dalyviai bus supažindinti su galimybe eksperimentų būdu aptikti atsparius aplinkoje esančius mikrobus bei atlikti horizontalų genų perdavimą. Dirbtuvės vyks scenarijaus principu, bus ieškoma alternatyvių būdų „nulaužti” sistemą, siekiant įsiterpti į iškreiptą piktnaudžiavimo antibiotikais ratą, kalbėti apie atsparumo antibiotikams augimą bei atskleisti rinkos bejėgiškumą prieš post-antibiotikų eros grėsmes.

Labai kviečiame prisijungti! Norintiems dalyvauti biologijos srities žinios nebūtinos.

Rüdiger Trojok studijavo sistemų ir sintetinės biologijos mokslus Potsdamo universitete bei Freiburgo universitete Vokietijoje, taip pat Danijos technikos universitete Kopenhagoje. Šiuo metu jis konstruoja neprofesionaliojo mokslo biolaboratoriją Berlyne ir aktyviai skatina atviro kodo biotechnologijų srities žinių taikymą viešajame gyvenime, politikoje bei mene.

Nuotrauka: Rüdiger Trojok su genų ginklu Kopenhagos medicininos muziejuje.

Renginys vyks anglų kalba.

Kūrybines dirbtuves Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga rengia bendradarbiaudama su organizacija „Institutio media”.

Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba.

Kiti būsimi spalio mėnesio kūrybinių dirbtuvių renginiai Projektų erdvėje „Malonioji 6”:
25 d. 13 val.

Kūrybinės dirbtuvės su Luis Bustamante: „Revealing unreachable intruders: a brief guide to visualize the invisible landscape of our electronic self”
31 d. 13 val.

Kūrybinės dirbtuvės su Martin Howse: „Earth Coding”

2014/10/20
fotodokumentacija

Fragmentas iš kūrybinių dirbtuvių su Rüdiger Trojok 1

Fragmentas iš kūrybinių dirbtuvių su Rüdiger Trojok 2

Fragmentas iš kūrybinių dirbtuvių su Rüdiger Trojok 3

Fragmentas iš kūrybinių dirbtuvių su Rüdiger Trojok 4

Fragmentas iš kūrybinių dirbtuvių su Rüdiger Trojok 5

Fragmentas iš kūrybinių dirbtuvių su Rüdiger Trojok 6

Fragmentas iš kūrybinių dirbtuvių su Rüdiger Trojok 7

Fragmentas iš kūrybinių dirbtuvių su Rüdiger Trojok 8

Fragmentas iš kūrybinių dirbtuvių su Rüdiger Trojok 9

Fragmentas iš kūrybinių dirbtuvių su Rüdiger Trojok 10

Fragmentas iš kūrybinių dirbtuvių su Rüdiger Trojok 11

Fragmentas iš kūrybinių dirbtuvių su Rüdiger Trojok

Fotografijų autorė Lina Rukevičiūtė[:]