[:en]8 December 2014, 6 p.m.
LTMKS Project Space Malonioji 6, Malonioji Str. 6, Vilnius

2014/11/30
press release/invitation

Lithuanian Interdisciplinary Artists’ Association presents a fourth workshop this season called „Interfacing the brain“ by Chris Hales, a London-based artist during his short-term residency in Lithuania. All welcome to register and take part.

This short workshop will allow participants to think up and potentially create functional prototypes of projects using a Neurosky Mindwave headset – a commercially available device that sends brain-signal data to a laptop. Parameters to be used are Meditation and Concentration.

The device might be used to control (via the laptop):

-a non-linear film or other imagery
-an audio-based piece
-physical movements of objects (using Arduino and servos)
-possibly other media or electronic items (including, for example, lighting) that are brought along by participants.

Examples of projects will be shown to participants as well as information about how to collect and use data from the headset. There will only be one headset but it might be possible to make up to three simple prototypes in the afternoon of the workshop. Ideas will be developed on the day, they will not be predetermined, although participants are welcome to bring idea proposals with them.
Participants should bring their own laptop, but it is not essential.

Chris Hales has created interactive cinema since the 1990s, using a variety of interface technology, sometimes designing interactive installations for a single audience member and sometimes live events for larger groups in a cinema/theatre environment. He is based in London but regularly teaches workshops in a variety of locations including at Vilnius College of Technologies and Design.

Workshop language: English

This event is organized by Lithuanian Interdisciplinary Artists’ Association in collaboration with Institutio Media and is partly supported by Lithuanian Council For Culture as well as the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania.

2014/12/15
photodocumentation

Fragmentas iš kūrybinių dirbtuvių su Chris Hales 1

Fragmentas iš kūrybinių dirbtuvių su Chris Hales 2

Fragmentas iš kūrybinių dirbtuvių su Chris Hales 3

Fragmentas iš kūrybinių dirbtuvių su Chris Hales 4

Fragmentas iš kūrybinių dirbtuvių su Chris Hales 5[:lt]2014 m. gruodžio 8 d., 18 val.
LTMKS projektų erdvė Malonioji 6, Malonioji g. 6, Vilnius

2014/11/30
spaudos pranešimas/kvietimas

Tęsdama kūrybinių dirbtuvių seriją pagal pasaulyje garsius „Dorkbot“ renginius, prasidėjusius dar 2000 metais, Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga pristato ketvirtąjį šio ciklo renginį – kūrybines dirbtuves „Interfacing the Brain“. Jas ves trumpai rezidencijai į Lietuvą atvykęs menininkas iš Londono Chris Hales. Kviečiame registruotis ir dalyvauti.

Šios trumpos dirbtuvės pasiūlys dalyviams naujų idėjų naudojant „Neurosky Mindwave” – plačiai prieinamą įrangą, kuri siunčia smegenų signalų informaciją į kompiuterį. Tai bus atliekama naudojant meditacijos ir koncentracijos parametrus.

Šis pretaisas gali būti naudojamas kontroliuoti tokius dalykus (per kompiuterį):

– nebaigtus filmus, vaizdų sekas
– garso kūrinius
– objektų fizinį judėjimą (naudojant Arduino ir variklius)
– kitus objektus ar įrangą, atsineštą dalyvių.

Dalyviai susipažins su „Neurosky Mindwave” galimybėmis bei išmoks rinkti ir panaudoti prietaiso pagalba gaunamą informaciją, o dirbtuvių dieną kartu kurs projektus. Kviečiame atsinešti ir savo iš anksto sugalvotų idėjų pasiūlymų.

Dalyviams reiktų su savimi turėti nešiojamus kompiuterius.

Chris Hales užsiima interaktyviu kinu nuo 1990-ųjų, naudodamas įvairias technologijas, kurdamas tiek vienam žiūrovui skirtas interaktyvias instaliacijas, tiek renginius didesnėms grupėms kino ar teatro aplinkoje. Jis gyvena Londone, tačiau nuolat keliauja ir dėsto skirtingose vietose, taip pat ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje.

Renginys vyks anglų kalba.

Kūrybines dirbtuves rengia Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga bendradarbiaudama su organizacija “Institutio media”. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba.

2014/12/15
fotodokumentacija

Fragmentas iš kūrybinių dirbtuvių su Chris Hales 1

Fragmentas iš kūrybinių dirbtuvių su Chris Hales 2

Fragmentas iš kūrybinių dirbtuvių su Chris Hales 3

Fragmentas iš kūrybinių dirbtuvių su Chris Hales 4

Fragmentas iš kūrybinių dirbtuvių su Chris Hales 5[:]